Follow
Prof. Dr. Vedat Dagdemir
Prof. Dr. Vedat Dagdemir
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Erzurum
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
An economic assessment of differently managed sheep flocks in eastern Turkey
T Atsan, E Emsen, M Yaprak, V Dagdemir, CA Gimenez Diaz
Italian Journal of Animal Science 6 (4), 407-414, 2007
482007
Erzurum ili Pasinler ilçesinde silajlık mısır üretim maliyetinin tespiti üzerine bir araştırma
İA Tuvanç, V DAĞDEMİR
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40 (1), 61-69, 2009
362009
Tüketicilerin yöresel gıda ürünleri satın alma istekliliği
E KADANALI, V Dağdemir
Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG) 33 (1), 9-16, 2016
322016
Türkiye’de Süt Pazarlama Sisteminin İyileştirilmesi İçin Kurumsal Yapılanma İhtiyacı Üzerine Bir Araştırma
F Yavuz, Ş Aksoy, S Tan, V Dağdemir, A Keskin
Proje Raporu 7, 2001
322001
Erzincan ilinde tulum peynirinin imalat maliyeti ve pazarlama marjının belirlenmesi üzerine bir araştırma
V DAĞDEMİR
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 24 (24), 2000
292000
Erzurum Merkez ilçede tarım arazilerinde parçalılık durumuna göre tarım işletmelerinin ekonomik analizi
H KUMBASAROĞLU, V Dağdemir
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 38 (1), 49-58, 2007
272007
Bayburt İli Kop ve Burnaz Dere havzalarında hayvancılık yapan işletmelerin genel durumu ve kooperatifleşmeye bakış açısı
V Dağdemir
Türk kooperatifçilik Kurumu, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2005
232005
Türkiye sarımsak piyasasının ekonomik analizi
E Aşkan, V Dağdemir
Alinteri Journal of Agriculture Science 28 (1), 19-26, 2015
212015
DEVLET DESTEKLEMELERİNDEN FAYDALANAN SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN ÜRETİM DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT İLLERİ ÖRNEĞİ
E AŞKAN, V DAĞDEMİR
Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (1 ve 2), 69-76, 2015
202015
Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması
V DAĞDEMİR, A BİRİNCİ, T ATSAN
ATATÜRK UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY, 2003
182003
Türkiye’de Patates Pazarlaması ve Fiyat Dalgalanmalarının Üretim Üzerine Etkisi
V Dağdemir, A Birinci
161999
TRA1 düzey 2 bölgesinde destek ve teşvik alan süt sığırcılığı işletmelerinde süt üretim maliyeti ve karlılık durumu
E AŞKAN, V DAĞDEMİR
Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi 2 (1), 1-12, 2016
152016
Türkiye Soğan Piyasasının Ekonomik Analizi.
V Dağdemir
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12, 1998
141998
Turkish consumer purchasing decisions regarding pgi-labelled Erzurum civil cheese
Y Topcu, V Dağdemir
Alinteri Journal of Agriculture Science 32 (2), 69-80, 2017
122017
Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Aracılar Bakımından En Uygun Kanalların Belirlenmesi Mersin İli Örneği
E KADANALI, V Dağdemir
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2), 2013
122013
Bayburt ili Kop ve Burnaz Dere havzalarında arıcılık yapan işletmelerin genel Durumu ve kooperatifleşmeye bakış açısı
V Dağdemir
Türk kooperatifçilik Kurumu, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2004
122004
Ağri İli merkez ilçe tarim arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti
V Dağdemir, E Aşkan, O Demir, S Tercan
Alinteri Journal of Agriculture Science 33 (2), 133-139, 2018
112018
ARKLI TİP HAVUZLARIN YAVRU ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN EKONOMİK ANALİZİ
M Atamanalp, EM KOCAMAN
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 22 (1), 1-4, 2007
112007
Estimation of supply and demand models for chicken meat in Turkey
V Dagdemir, O Demir, A Keskin
Journal of Applied Animal Research 25 (1), 45-48, 2004
112004
ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN İŞLETMELERDE PATATES, ŞEKER PANCARI VE AYÇİÇEĞİ'NİN ÜRETİM MALİYETİ
H Kumbasaroğlu, V Dağdemir
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2), 15-24, 2010
102010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20