Follow
Cemalettin Kalaycı
Cemalettin Kalaycı
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri
C KALAYCI
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler Dergisi, 2008
762008
The impact of economic globalization on CO2 emissions
C Kalaycı, P Hayaloğlu
562019
TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE POLİTİKALARININ ANALİZİ/The Analysis Of Policies To Fight Against Informal Employment In Turkey
C KALAYCI, E Kalan
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi 1 (1), 17-34, 2017
342017
Küreselleşme farklı gelir grubundaki ülkelerde ekonomik büyümeyi nasıl etkilemektedir
P Hayaloğlu, C Kalaycı, S Artan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 10 (1), 119-152, 2015
342015
Gümrük Birli÷ inin Türkiye’nin DÕú Ticaretine Etkileri: Panel Veri Analizi1
C KalaycÕ, S Artan
Dumlupýnar Üniversitesi, 301, 2010
34*2010
Dijital bölünme, dijital yoksulluk ve uluslararasi ticaret
C KALAYCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (3), 145-162, 2013
332013
Rusya Federasyonu ile ticarette Türkiye’nin açmazları
C KALAYCI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8 (1), 37-57, 2013
312013
İnternetin Uluslararasi Ticaret Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği
S Artan, C KALAYCI
Doğuş Üniversitesi Dergisi 10 (2), 175-187, 2009
252009
Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin dış ticaretine etkileri: açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksi uygulaması
C KALAYCI
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 3 (2), 133-147, 2017
232017
Azeri Petrolünün Dünü ve Bugünü
K Çelik, C Kalaycı
Avrasya Etüdleri 16, 105-128, 1999
221999
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dışa açıklık, demokrasi ve gelir dağılımı ilişkisi
S Artan, C Kalaycı
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 4 (2), 69-88, 2014
212014
Lojistik performansındaki gelişmelerin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: AB ve MENA ülkeleri örneği
NÖ OFLUOĞLU, C KALAYCI, S ARTAN, HÇ BAL
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 9 (24 …, 2018
172018
Elektronik ticaret ve muhtemel ekonomik etkileri
C Kalaycı
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (1), 1-18, 2004
102004
Farklı Gelir Grubuna Sahip Ülkelerde Dijital Bölünmenin Boyutu ve Belirleyicileri
HÇ BAL, C KALAYCI, S ARTAN
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 1 (2), 107-123, 2015
72015
Demokrasi ve Dış Ticaret: OECD ve MENA Ülkeleri Örneği.
C Kalaycı, S Adtan
TISK Academy/TISK Akademi 7 (13), 2012
62012
Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği: Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi
C KALAYCI, C Küçükali
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 6 (3), 13-23, 2018
42018
How does globalization affect economic growth across different income group countries?
P Hayaloglu, C Kalayci, S Artan
Eskisehir Osmangazi Universitesi Iibf Dergisi-Eskisehir Osmangazi University …, 2015
42015
Ticareti Kolaylaştırma Çalışmaları ve Etkileri
C KALAYCI
32006
Kafkasya’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı’
K Çelik, C Kalaycı
KATÜ Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trabzon, 2002
22002
Elektronik Ticarette Güvenlik ve Açık Anahtar Altyapısı
K Çelik, K Cemalettin
Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, Y 42, 494, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20