Cemalettin Kalaycı
Cemalettin Kalaycı
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri
C KALAYCI
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler Dergisi, 2008
532008
The impact of economic globalization on CO2 emissions: The case of NAFTA countries
C Kalayci
International Journal of Energy Economics and Policy 9 (1), 356, 2019
282019
Rusya Federasyonu ile ticarette Türkiye’nin açmazları
C KALAYCI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8 (1), 37-57, 2013
252013
Dijital bölünme, dijital yoksulluk ve uluslararasi ticaret
C KALAYCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (3), 145-162, 2013
252013
Küreselleşme farklı gelir grubundaki ülkelerde ekonomik büyümeyi nasıl etkilemektedir
P Hayaloğlu, C Kalaycı, S Artan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 10 (1), 119-152, 2015
242015
Azeri Petrolünün Dünü ve Bugünü
K Çelik, C Kalaycı
Avrasya Etüdleri 16, 105-128, 1999
221999
TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE POLİTİKALARININ ANALİZİ/The Analysis Of Policies To Fight Against Informal Employment In Turkey
C KALAYCI, E Kalan
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi 1 (1), 17-34, 2017
212017
Gümrük Birli÷ inin Türkiye’nin DÕú Ticaretine Etkileri: Panel Veri Analizi1
C KalaycÕ, S Artan
Dumlupýnar Üniversitesi, 301, 2010
18*2010
Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin dış ticaretine etkileri: açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksi uygulaması
C KALAYCI
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 3 (2), 133-147, 2017
162017
İnternetin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: OECD ülkeleri örneği
S Artan, C Kalaycı
Doğuş Üniversitesi, 2009
142009
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dışa açıklık, demokrasi ve gelir dağılımı ilişkisi
S Artan, C Kalaycı
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 4 (2), 69-88, 2014
132014
Elektronik ticaret ve muhtemel ekonomik etkileri
C Kalaycı
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (1), 1-18, 2004
92004
Lojistik performansındaki gelişmelerin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: AB ve MENA ülkeleri örneği
NÖ OFLUOĞLU, C KALAYCI, S ARTAN, HÇ BAL
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 9 (24 …, 2018
72018
Farklı Gelir Grubuna Sahip Ülkelerde Dijital Bölünmenin Boyutu ve Belirleyicileri
HÇ BAL, C KALAYCI, S ARTAN
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 1 (2), 107-123, 2015
62015
How does globalization affect economic growth across different income group countries?
P HAYALOĞLU, C Kalayci, S Artan
32015
Ticareti Kolaylaştırma Çalışmaları ve Etkileri
C KALAYCI
32006
Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği: Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi
C KALAYCI, C Küçükali
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 6 (3), 13-23, 2018
22018
Demokrasi ve Dış Ticaret: OECD ve MENA Ülkeleri Örneği.
C Kalaycı, S Adtan
TISK Academy/TISK Akademi 7 (13), 2012
22012
Kafkasya’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı’
K Çelik, C Kalaycı
KATÜ Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trabzon, 2002
22002
The impact of economic globalization on CO2 emissions
C Kalaycı
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20