Follow
Emine Özmete
Title
Cited by
Cited by
Year
The relationship between anxiety levels and perceived social support during the pandemic of COVID-19 in Turkey
E Özmete, M Pak
Social Work in Public Health 35 (7), 603-616, 2020
1442020
Yaşlı refahı: Yaşlılar için sosyal hizmet
Ş Hablemitoğlu, E Özmete
Kilit Yayınları, 2010
1262010
Conceptual analysis of behavioral theories/models: Application to financial behavior
E Ozmete, T Hira
European Journal of Social Sciences 18 (3), 386-404, 2011
1102011
Etkili vatandaşlık eğitimi için bir öneri
Ş Hablemitoğlu, E Özmete
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (3), 39-54, 2012
932012
Aile yaşam kalitesi dinamikleri: aile iletişimi, ebeveyn sorumlulukları, duygusal, duygusal refah, fiziksel/materyal refahın algılanması
E Özmete
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (11), 455-465, 2010
892010
ERKEKLERİN BAKIŞ AÇISIYLA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ: KADIN VE ERKEK OLMANIN DEĞERİ.
E Özmete, M ZUBAROĞLU YANARDAĞ
Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi 20 (1), 2016
782016
İş-aile yaşamı çatışması ve roller: Kamu sektörü örneğinde bir değerlendirme
E Özmete, E Işıl
Çalışma İlişkileri Dergisi 3 (2), 1-23, 2012
672012
Handbook of research on behavioral finance and investment strategies: Decision making in the financial industry: Decision Making in the Financial Industry
Z Copur
Igi Global, 2015
632015
MOBBİNG ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
A Laleoğlu, E Özmete
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 7 (31), 9-31, 2013
542013
Decision-making styles of young Turkish consumers
E Gonen, E Osemete
Journal of the Home Economics Institute of Australia 13 (1), 26-33, 2006
532006
Sosyal hizmette sürdürülebilir kalkınma anlayışı: Kavramsal analiz
E Özmete
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 22 (22), 79-90, 2010
452010
Türkiye’de genç bireyler ve ebeveynleri arasında yaşanan sorunların “aile yapısı araştırması” sonuçlarına göre değerlendirilmesi
S Yavuz, E Özmete
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 7 (29), 9-27, 2012
422012
Sosyal çalışmacıların iş yaşamı kalitesi: şefkat yorgunluğu, tükenmişlik, stres kaynakları, iş tatmini ve kariyer olanakları
Ş Hablemitoğlu, E Özmete
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (1), 171-213, 2012
422012
YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
E Özmete, H Yildirim, D Serdarhan
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 18, 191-209, 2018
412018
Finansal refah: Finansal yönetim sürecinden duyulan tatmin, finansal davranışlar ile öz-saygı arasındaki ilişkinin incelenmesi
E GÖNEN, E ÖZMETE
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 11 (11), 57-69, 2007
412007
İş-aile yaşamı çatışması ile başa çıkmada kullanılan bireysel ve kurumsal stratejilerin değerlendirilmesi
E Özmete, Uİ EKER
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 3 (1), 2013
382013
PARENT-YOUNG ADULT CONFLICT: A MEASUREMENT ON FREQUENCY AND INTENSITY OF CONFLICT ISSUES.
E ÖZMETE, AS BAYOĞLU
Journal of international social research 2 (8), 2009
382009
Yaşlılıkta yaşamın anlamının refah göstergeleri ile yordanması
E Özmete
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 15 (15), 7-20, 2008
372008
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN SOSYAL İNOVASYON VE SOSYAL HİZMET İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
E Özmete, FA Gök
Toplum ve Sosyal Hizmet 26 (2), 127-143, 2015
362015
Sürdürülebilir kalkınmanın temel prensipleri
JM Harris, E Özmete
Transl. Emine Özete http://www. sdergi. hacettepe. edu. tr/makaleler …, 2000
352000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20