İlknur REİSOĞLU
İlknur REİSOĞLU
erdogan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi
Y Göktaş, S Küçük, M Aydemir, E Telli, Ö Arpacık, G Yıldırım, İ Reisoğlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (1), 177-199, 2012
2182012
Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade.
Y Goktas, S Kucuk, M Aydemir, E Telli, O Arpacik, G Yildirim, I Reisoglu
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 191-199, 2012
1422012
3D virtual learning environments in education: a meta-review
YG I. Reisoğlu, B. Topu, R. Yılmaz, T. Karakuş Yılmaz
Asia Pacific Education Review 18, 81–100, 2017
752017
Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zekâ düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi
İ Reisoğlu, N Gedik, Y Göktaş
Eğitim ve Bilim 38 (170), 2013
452013
FATİH PROJESİ ÜZERİNE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ
H İslamoğlu, Ö URSAVAŞ, ÖF URSAVAŞ, İ RESİOĞLU, İ REİSOĞLU
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (1), 161-183, 2015
382015
İLKÖĞRETİM BİLİşİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ.
H Karal, İ Reısoğlu, E Günaydin
Cukurova University Faculty of Education Journal 38 (3), 2010
342010
The effects of cognitive style on Edmodo users’ behaviour: A structural equation modeling-based multi-group analysis
Ömer Faruk Ursavaş, Ilknur Reisoglu
International Journal of Information and Learning Technology 34 (1), 31-50, 2017
262017
How can the digital competences of pre-service teachers be developed? Examining a case study through the lens of DigComp and DigCompEdu
İ Reisoğlu, A Çebi
Computers & Education 156, 103940, 2020
232020
How teachers’ personality affect on their behavioral intention to use tablet PC
F Camadan, I Reisoglu, ÖF Ursavas, D Mcilroy
The International Journal of Information and Learning Technology, 2018
202018
Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarim ögelerinin motivasyon boyutlari açisindan incelenmesi
I Reisoglu, R Yilmaz, M Çoban, FB Topu, T Karkus, Y Göktas
Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction …, 2015
152015
Sanal ortamların eğitim amaçlı kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
Y Doğan, D., Küfrevioğlu, R., Reisoğlu, İ., & Göktaş
5th International Computer &Instructional Technologies Symposium, 2011
12*2011
ÖĞRETMENLERİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Z TURAN, İ REİSOĞLU, E ÖZÇELİK, Y GÖKTAŞ
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (1), 1-16, 2015
112015
Turkiye’de egitim teknolojileri arastirmalarindaki egilimler: 2000-2009 donemi makalelerinin icerik analizi
Y Goktas, S Kucuk, M Aydemir, E Telli, O Arpacik, G Yildirim, İ Reisoglu
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri Dergisi 12 (1), 177-199, 2012
102012
The development of a criteria list for the selection of 3d virtual worlds to design an educational environment
R M Yilmaz, I Reisoglu, FB Topu, T Karakus, Y Goktas
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 (4 …, 2015
72015
Öğretim Teknolojisinin Türkiye Tarihine Bir Bakış 1920-1984 Dönemi. Çağıltay, K. ve Göktaş, Y
İ Reisoğlu, A Kocaman Karoğlu, N Gedik
Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, 23-39, 2013
72013
Digital Competence: A Study from the Perspective of Pre-service Teachers in Turkey
A Çebi, İ Reisoğlu
Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal) 9 (2), 294-308, 2020
62020
Information retention’s relationships with flow, presence and engagement in guided 3D virtual environments
FB Topu, İ Reisoğlu, TK Yılmaz, Y Göktaş
Education and Information Technologies 23 (4), 1621-1637, 2018
62018
Online information searching behaviours: examining the impact of task complexity, information searching experience, and cognitive style
İ Reisoğlu, A Çebi, T Bahçekapılı
INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, 1-18, 0
6*
Relationship between pre-service teachers’ levels of self-esteem, emotional intelligence and problematic internet use
İ Reisoğlu, N Gedik, Y Göktaş
Education and Science 38 (170), 150-165, 2013
52013
Öğretim Teknolojilerinin Türkiye Tarihine Bir Bakış: 1920-1984 Dönemi
İ Reisoğlu, A Kocaman Karoğlu, N Temur Gedik, Y Göktaş, K Çağıltay
Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teorler Araştırmalar Eğilimler, 41-56, 2016
42016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20