Follow
İlknur REİSOĞLU
İlknur REİSOĞLU
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi
Y Göktaş, S Küçük, M Aydemir, E Telli, Ö Arpacık, G Yıldırım, İ Reisoğlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (1), 177-199, 2012
2562012
Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade.
Y Goktas, S Kucuk, M Aydemir, E Telli, O Arpacik, G Yildirim, I Reisoglu
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 191-199, 2012
2102012
How can the digital competences of pre-service teachers be developed? Examining a case study through the lens of DigComp and DigCompEdu
İ Reisoğlu, A Çebi
Computers & Education 156, 103940, 2020
1612020
3D virtual learning environments in education: a meta-review
YG I. Reisoğlu, B. Topu, R. Yılmaz, T. Karakuş Yılmaz
Asia Pacific Education Review 18, 81–100, 2017
1522017
Digital competence: A study from the perspective of pre-service teachers in Turkey
A Çebi, İ Reisoğlu
Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal) 9 (2), 294-308, 2020
972020
Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zekâ düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi
İ Reisoğlu, N Gedik, Y Göktaş
Eğitim ve Bilim 38 (170), 150-165, 2013
812013
FATİH PROJESİ ÜZERİNE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ
H İslamoğlu, Ö URSAVAŞ, ÖF URSAVAŞ, İ RESİOĞLU, İ REİSOĞLU
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (1), 161-183, 2015
602015
İLKÖĞRETİM BİLİşİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ.
H Karal, İ Reısoğlu, E Günaydin
Cukurova University Faculty of Education Journal 38 (3), 2010
492010
How teachers’ personality affect on their behavioral intention to use tablet PC
F Camadan, I Reisoglu, ÖF Ursavas, D Mcilroy
The International Journal of Information and Learning Technology 35 (1), 12-28, 2018
422018
The effects of cognitive style on Edmodo users’ behaviour: A structural equation modeling-based multi-group analysis
Ömer Faruk Ursavaş, Ilknur Reisoglu
International Journal of Information and Learning Technology 34 (1), 31-50, 2017
352017
How Does Digital Competence Training Affect Teachers' Professional Development and Activities?
İ Reisoğlu
Technology, Knowledge and Learning 27 (3), 721-748, 2022
272022
An analysis of the online information searching strategies and metacognitive skills exhibited by university students during argumentation activities
İ Reisoğlu, S Eryılmaz Toksoy, S Erenler
Library & Information Science Research 42 (3), 1-13, 2020
252020
Öğretim Teknolojilerinin Türkiye Tarihine Bir Bakış: 1920-1984 Dönemi
İ Reisoğlu, A Kocaman Karoğlu, N Temur Gedik, Y Göktaş, K Çağıltay
Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teorler Araştırmalar Eğilimler, 41-56, 2016
202016
Online information searching behaviours: examining the impact of task complexity, information searching experience, and cognitive style
İ Reisoğlu, A Çebi, T Bahçekapılı
INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, 1-18, 0
19*
From digital competences to technology integration: Re-formation of pre-service teachers’ knowledge and understanding
A Çebi, T Bahçekapılı Özdemir, İ Reisoğlu, C Çolak
International Journal of Educational Research 113 (2022), 1-14, 2022
182022
The Relationships among Academic Procrastination, Self-Control, and Problematic Mobile Use: Considering the Differences over Personalities
A Çebi, İ Reisoğlu, T Bahçekapılı
Addicta 6 (3), 449-470, 2019
182019
Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarım öğelerinin motivasyon boyutları açısından incelenmesi
İ Reisoğlu, R Yilmaz, M Çoban, FB Topu, T KARKUŞ, Y Göktaş
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 5 (3), 257-272, 2015
18*2015
Sanal ortamların eğitim amaçlı kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
Y Doğan, D., Küfrevioğlu, R., Reisoğlu, İ., & Göktaş
5th International Computer &Instructional Technologies Symposium, 2011
17*2011
A training activity for improving the digital competences of pre-service teachers: The views of pre-service teacher in CEIT and other disciplines
A Çebi, I Reisoğlu
Educational Technology Theory and Practice 9 (2), 539-565, 2019
142019
Relationship between pre-service teachers' levels of self-esteem, emotional intelligence and problematic internet use
I Reisoglu, N Gedik, Y GÖKTAŞ
Egitim ve bilim-education and science 38 (170), 2013
13*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20