Meltem Doğan
Meltem Doğan
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Synhthesis and Characterization of Ca-Cr-MCM-41 Catalysts for Isobutane Dehydrogenation
S Cetinyokus Kilicarslan, M DOĞAN, T DOĞU
92014
Soda ash production from Trona in a spray dryer
M Doğan, Ç Güldür, G Doğu, T Doğu
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 1997
91997
Preparation of palladium composite membranes on pore structure modified and non-modified supports by electroless plating procedure
S Kilicarslan, OM Afyon, M Doğan
Turkish Journal of Chemistry 32 (6), 699-710, 2008
32008
TÜRKİYE’DE FUTBOL TAKIMI TARAFTAR GRUPLARINDA KİTLESEL SÖYLEM
MD DOĞAN
Kültür Araştırmaları Dergisi 1 (2), 233-242, 2019
12019
İZOBÜTAN DEHİDROJENASYONU İÇİN Ca-Cr-MCM-41 KATALİZÖRLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU.
S ÇETİNYOKUŞ KILIÇARSLAN, M DOĞAN, T DOĞU
Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University 29 (3), 2014
12014
İzobütan dehidrojenasyonunun CrOx/AC katalizörler üzerinde incelenmesi
M Doğan, S Çetinyokuş, E KIRCI
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 33 (2), 459-472, 2018
2018
İzobütan Dehidrojenasyonunun CrOx/AC Katalizörler Üzerinde İncelenmesi
S Çetinyokuş, M Doğan
2018
Investigation of isobutane dehydrogenation over CrOx/AC catalysts
M Doğan, SÇ Kılıçarslan, E Kırcı
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 33 …, 2018
2018
Contribution of Pd Membrane to Dehydrogenation of Isobutane Over a New Mesoporous Cr/MCM-41 Catalyst
S ÇETİNYOKUŞ, M DOĞAN, T DOĞU
2016
Derivation of reaction rate expression for isobutane dehydrogenation and membrane reactor modelling
S Kilicarslan, M DOĞAN, T DOĞU
2016
ELP (ELECTROLESS PLATING) TEKNİĞİ İLE SENTEZLENEN Pd-Ag MEMBRAN YAPISINA BANYO BİLEŞİMİNİN ETKİSİ.
SÇ KILIÇARSLAN, M DOĞAN
Anadolu University of Sciences & Technology-A: Applied Sciences …, 2015
2015
ELP (ELECTROLESS PLATING) TEKNİĞİ İLE SENTEZLENEN Pd-AgMEMBRAN YAPISINA BANYO BİLEŞİMİNİN ETKİSİ
SK ÇETİNYOKUŞ, SÇ KILIÇARSLAN, M Doğan
Anadolu University Journal of Science and Technology A-Applied Sciences and …, 2015
2015
İzobütan dehidrojenasyonu için Ca-Cr-MCM-41 katalizörlerinin sentezi ve karakterizasyonu
SÇ KILIÇARSLAN, M DOĞAN, D Timur
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 (3), 2014
2014
“Medya Ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar” Kitabı
MD Doğan
Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi 2 (2), 53-57, 0
Kabul Edilmiş Makale/Accepted Manuscript
M Doğan, SÇ Kılıçarslan, E Kırcı
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15