Follow
Taylan BARIN
Taylan BARIN
Anayasa Mahkemesi
Verified email at ybu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ
T Barin
222016
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE TEMSİLDE ADALET İLKESİ VE “SEÇİM İTTİFAKI” DÜZENLEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
T Barın
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi 4 (1), 2019
212019
FARKLILIKLARIN BIR ARADA YAŞAMASINDA LIBERAL BIR YAKLAŞIM: ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TEORISI
T Barın
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016
172016
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin hukuki rejimi ve anayasallık denetimi
T Barın
On İki Levha Yayıncılık, 2020
162020
Türkiye’nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi
T Barın
İstanbul: XII Levha Yayınları, 2014
142014
Çokkültürcülük teorisi ve ulus-devlet anlayışına etkileri
T Barin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
92011
Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması ve Sınırlanması Arasında: Kanunlaşan OHAL KHK’larının Yargısal Denetimi
T Barın
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75 (2), 557-587, 2020
82020
Boşanma Sonucunda Birlikte Velayetin Türk Hukukunda Uygulanabilirliği Sorunu
Ü Dönmez, T Barın
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 175-210, 2018
82018
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin normlar hiyerarşisindeki yeri sorunu
T Barın
Cumhurbaşkanının İşlemleri Sempozyumu, 1-21, 2019
72019
FARKLI COĞRAFYA VE SİSTEMLERDE ANAYASA YARGISININ DOĞUŞU
T Barın
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 157-187, 2017
72017
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Uygulaması ve Hükûmet Sisteminin Tahlili
T Barın
S: Prof. Dr. M. Fatih UŞAN’a Dekanlıkta 10, 2022-2, 2022
62022
Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi: Uzlaşılan Maddeler ve Anayasa
T Barın
Seta, 2016
52016
Uzlaşma Yolunda: Komisyonun Uzlaştığı Maddeler ve Anayasa
T Barın
SETA, Ankara, 2013
42013
2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ SONRASI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUK DENETİMİ
T Barın
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2019 (2), 2019
32019
KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU HAKKINDA MEVZUAT EKSENLİ KISA BİR DEĞERLENDİRME
T BARIN
Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2016 (126), 49-68, 2016
32016
Kolluk Gözetim Komisyonu Hakkında Mevzuat Eksenli Kısa Bir Değerlendirme
T Barın
TBB Dergisi, 49-68, 2016
32016
2013’te Hukuk ve İnsan Hakları
Y Ensaroğlu, Z Ardıç, T Barın, Y Güçtürk, CD Uzun
SETA, 2014
32014
A liberal approach to living together: Multiculturalism theory
T Barin
YBHD, 57, 2016
12016
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDE BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUK KURALI
HS Vural, T Barın
Adalet Dergisi, 793-825, 2023
2023
Execution of Presidential Decrees and Analysis of Governmental System
T Barin
YBHD, 289, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20