Takip et
Prof.Dr.Şaban ÇETİN
Prof.Dr.Şaban ÇETİN
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi Profesörü Gazi Üniversitesi
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması
Ş Çetin
Gazi üniversitesi endüstriyel sanatlar eğitim fakültesi dergisi, 2006
2502006
İdeal öğretmen üzerine bir araştırma
Ş Çetin
Milli Eğitim Dergisi, 2000
1422000
Değişen değerler ve eğitim
Ş Çetin
Milli Eğitim Dergisi, 2004
752004
Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları
SB Filiz
Pegem Akademi, 2011
712011
ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN, ÖĞRETMENLERİN SINIFTA DİSİPLİN SAĞLAMA YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
T DUMAN, Y GELİŞLİ, Ş ÇETİN
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (3), 281-292, 2004
662004
Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
Ş Çetin
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009
612009
Üniversite öğrencilerinin kopya çekme davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Ş ÇETİN
Millî Eğitim Dergisi, 2007
382007
Anadolu öğretmen lisesi ve düz lise çıkışlı eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması
Ş Çetin
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2003
362003
Gazi Üniversitesi’nin uzaktan eğitim potansiyeli
İ Süer, Z Kaya, Hİ Bülbül, H Karaçanta, Z Koç, Ş Çetin
The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (1), 107-113, 2005
292005
Çocuk yuvası ve ailesiyle yaşayan çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi
N Çeliköz, Z Seçer, Ş Çetin, H ŞEN
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
252008
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları (Konya İli Örneği)
SB Zarife SEÇER, Nadir ÇELİKÖZ, Hakan SARI, Şaban
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 393-406, 2010
23*2010
Eğitim fakültesi öğrencilerinin kamu personeli seçme sınavına (kpss) yönelik kaygılarının incelenmesi
Ş Çetin
Milli Eğitim 42 (197), 158-168, 2013
222013
Establishment of the profession of teaching attitude scale (The study for validity and confidence)
Ş Çetin
The Journal of Industrial Arts Education Faculty of Gazi University 18, 28-37, 2006
212006
Lifelong Learning Tendencies of Prospective Teachers.
S Cetin, F Cetin
Journal of Education and Practice 8 (12), 1-8, 2017
202017
Okul öncesi dönemdeki çocukların bedensel engelli akranları ile birlikte eğitim almalarına ilişkin görüşleri
Z SEÇER, H SARI, Ş ÇETİN
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010
192010
Anadolu öğretmen liseleri ve bu liselerden mezun olmuş eğitim fakültesi öğrencileri üzerine bir inceleme
Ş Çetin, F Çetin
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006
172006
Anadolu öğretmen lisesi ve düz (genel) lise çıkışlı eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması
Ş Çetin
Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, 2003
172003
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ.
Ş Çetin
Electronic Turkish Studies 8 (8), 2013
162013
İlköğretim okullarına sınıf öğretmeni olarak atanan branş öğretmenlerinin meslekle ilgili sorunları
F ÇETİN, Ş ÇETİN
Milli Eğitim Dergisi, 2000
162000
Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Konusundaki Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği Syöiö Geliştirme Çalışması
Ş ÇETİN
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2013
152013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20