Follow
Prof.Dr.Şaban ÇETİN
Prof.Dr.Şaban ÇETİN
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi Profesörü Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması
Ş Çetin
2432006
İdeal öğretmen üzerine bir araştırma
Ş Çetin
1362000
Değişen değerler ve eğitim
Ş Çetin
Milli Eğitim Dergisi, 2004
742004
ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN, ÖĞRETMENLERİN SINIFTA DİSİPLİN SAĞLAMA YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
T DUMAN, Y GELİŞLİ, Ş ÇETİN
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (3), 281-292, 2004
662004
Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları
SB Filiz
Pegem Akademi, 2011
612011
Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
Ş Çetin
582009
Üniversite öğrencilerinin kopya çekme davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Ş ÇETİN
372007
Anadolu öğretmen lisesi ve düz lise çıkışlı eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması
Ş Çetin
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2003
362003
Gazi Üniversitesi’nin uzaktan eğitim potansiyeli
İ Süer, Z Kaya, Hİ Bülbül, H Karaçanta, Z Koç, Ş Çetin
The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (1), 107-113, 2005
282005
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları (Konya İli Örneği)
SB Zarife SEÇER, Nadir ÇELİKÖZ, Hakan SARI, Şaban
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 393-406, 2010
23*2010
Çocuk yuvası ve ailesiyle yaşayan çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi
N Çeliköz, Z Seçer, Ş Çetin, H ŞEN
232008
Eğitim fakültesi öğrencilerinin kamu personeli seçme sınavına (kpss) yönelik kaygılarının incelenmesi
Ş Çetin
Millî Eğitim 42 (197), 158-168, 2013
222013
Establishment of the Profession of Teaching Attitude Scale (The study for validity and confidence)
Ş Çetin
The Journal of Industrial Arts Education Faculty of Gazi University 18, 28-37, 2006
212006
Anadolu öğretmen liseleri ve bu liselerden mezun olmuş eğitim fakültesi öğrencileri üzerine bir inceleme
Ş Çetin, F Çetin
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006
212006
Okul öncesi dönemdeki çocukların bedensel engelli akranları ile birlikte eğitim almalarına ilişkin görüşleri
Z SEÇER, H SARI, Ş ÇETİN
202010
Lifelong Learning Tendencies of Prospective Teachers.
S Cetin, F Cetin
Journal of Education and Practice 8 (12), 1-8, 2017
192017
Anadolu öğretmen lisesi ve düz (genel) lise çıkışlı eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması
Ş Çetin
Unpublished Dissertation. Gazi Üniversity Institute of Educational Sciences …, 2003
182003
Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Konusundaki Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği Syöiö Geliştirme Çalışması
Ş ÇETİN
162013
İlköğretim okullarına sınıf öğretmeni olarak atanan branş öğretmenlerinin meslekle ilgili sorunları
F ÇETİN, Ş ÇETİN
Milli Eğitim Dergisi, 2000
162000
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ.
Ş ÇETİN
Electronic Turkish Studies 8 (8), 2013
142013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20