Sinan Esen
Sinan Esen
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Verified email at subu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A COMPARATIVE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF FINANCE PAPERS PUBLISHED IN HIGH IMPACT JOURNALS AND DEVELOPING COUNTRY–ADDRESSED JOURNALS: THE CASE OF TURKISH JOURNALS
S Esen, D Takıl, H Tunahan
Journal of Economics Finance and Accounting 3 (1), 2016
102016
Sahiplik Yapısı ve İhracat Yoğunluğunun İşletmelerin Karları Üzerindeki Etkisi
H Tunahan, S Esen, B Topal
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (3), 93-109, 2015
102015
CDS and stock market: panel evidence under cross-section dependency
S Esen, F Zeren, H Şimdi
South-Eastern Europe Journal of Economics 13 (1), 2015
102015
BULANIK MANTIK YAKLAŞIMIYLA FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI: BİR LİTERATÜR TARAMASI
E BİRGİLİ, F SEKMEN, E Sinan
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (19), 121-136, 2013
82013
Havayolu şirketlerinin finansal risk düzeylerinin bulanık mantık yöntemi ile karşılaştırmalı analizi
H Tunahan, S Esen, D Takıl
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS) 2 (2), 239-264, 2016
62016
The Effect Of International Trading Activities Of Firms On Their Financial Structure
S Esen, H Şimdi, OŞ Ergüzel
International Business Research 9 (6), 1-9, 2016
52016
Osmanlı Muhasebe Sistemi ve 1530 Yılına İlişkin Yapılan Kayıtların Işığında 'Bir Osmanlı Livası: Prizren'
AV Can, S Esen
2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 2010
52010
Geleceğin Para Birimi ya da Sadece Bir Balon: Bitcoin
F ZEREN, E Sinan
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (39), 433-448, 2018
32018
Measuring the globalization of cities from the new regionalism perspective
O Ergüzel, H Tunahan, S Esen
Springer Plus 5 (1536), 2016
32016
DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ: DOKUMA GİYİM VE DERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
S ESEN, H ŞİMDİ, V KOCABAŞ
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
22016
Financial Centres Index and GDP Growth
S Esen, K Gokmenoglu
International Journal of Economics and Finance 8 (4), 198, 2016
22016
Bulanık mantık yaklaşımıyla teknik analiz yönteminin uygulanması: İMKB 30 örneği
S Esen
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
22013
The comparative analysis of financial risk level of airlines companies by using fuzzy logic method
H Tunahan, S Esen, D Takil
Ahmet Gökgöz, 2016
12016
Uluslararası Pazarlarda Genişleme ve Borç İlişkisi: Borsa İstanbul İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Analiz
H TUNAHAN, N SÜTÜTEMİZ, E Sinan
İşletme Bilimi Dergisi 2 (2), 105-118, 2014
12014
Riske Maruz Değer Modeli ve Tarihi Simülasyon Yöntemi ile Risk Hesaplamas
S Esen
Mesleki Bilimler Dergisi 1 (3), 67-77, 2012
12012
Do FDI and Patents Drive Sophistication of Exports? A Panel Data Approach
S Ozsoy, B Fazlioglu, S Esen
Prague Economic Papers, 2020
2020
Effect of Knowledge Spillover on the Logistics Performance
S Özsoy, H Tunahan, S Esen
Alphanumeric Journal 7, 45-58, 2019
2019
Havayolu Sirketlerinin Finansal Risk Düzeylerinin Bulanik Mantik Yöntemi Ile Karsilastirmali Analizi (The Comparative Analysis of Financial Risk Level of Airlines Companies by …
H Tunahan, S Esen, D Takil
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 2 (2), 239, 2016
2016
The Relation Between Export and Profitability: An Analysis on Top 1000 Exporters in Turkey
S Esen, H Tunahan, B Topal
3th International Symposium on Accounting and Finance, 155-165, 2014
2014
BULANIK MANTIK YAKLAŞIMIYLA FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI: BİR LİTERATÜR TARAMASI.
E BİRGİLİ, F SEKMEN, S ESEN
International Journal of Management Economics & Business/Uluslararasi …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20