Follow
Tanju OĞUL
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effect of Kangaroo Mother Care, Provided in the Early Postpartum Period, on the Breastfeeding Self-Efficacy Level of Mothers and the Perceived Insufficient Milk Supply
F Yilmaz, S Küçükoğlu, ÖA Aytekin, T Oğul, N Aşki
The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing 34 (1), 80-87, 2020
252020
Effect of acupressure on procedural pain before heel lancing in neonates.
T Oğul, FY Kurt
Journal of Traditional Chinese Medicine 41 (2), 2021
132021
Complementary and Alternative Medicine Practices Used For Relieving Pain In Pediatric Age Groups
Ü Şengül, T Oğul, FY KURT
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 49 (1), 126-129, 2018
62018
Healthy Life Behaviors and Physical Activity Level of Health College Students
ÜC Şengül, E Sevda, YK Fatma, O Tanju, A Selma
International Journal of Caring Sciences 1 (12), 257-262, 2019
22019
Topuk kanı alma işleminden önce yenidoğanlara uygulanan akupresürün girişimsel ağrıya etkisi
T Oğul
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018
22018
Pediatrik Yaş Gruplarında Akut Ağrının Giderilmesinde Kullanılan Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları
ŞÜ CURA, T OĞUL, F YILMAZ KURT
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 49 (1), 116-129, 2018
22018
Pediatri Alanında Aile Merkezli Bakıma Yönelik Yapılan Çalışmaların Retrospektif Olarak İncelenmesi
T Oğul, F Yılmaz Kurt
Journal of Infant, Child and Adolescent Health 1 (1), 11-20, 2021
12021
Maternal Use of Baby Walkers and Investigation of Accidents Happened Because of Baby Walkers: A Sample of East and West
AA Özdemir, FY Kurt, S Köse, T Oğul
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 21 (3), 189-195, 2018
1*2018
Çocuklarda Kemoterapiye Bağlı Bulantı ve Kusmanın Yönetiminde Akupresür: Bir Derleme
O Tanju, FY KURT
GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES 8 (3), 462-468, 2023
2023
The Effect of Kangaroo Care on Cortisol Levels and Immune Factors in Breast Milk
et al. Yılmaz Kurt F., Küçükoğlu S., Aytekin Özdemir A., Oğul T., Türkön H ...
DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY 1 (4), 1-10, 2023
2023
0-6 Yaş Çocuklarda Ev Kazaları Sıklığı ve Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Aldığı Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Pandemi Süreci Örneği
FY KURT, N Çalbayram, O Tanju, F Aldemir
Journal of Infant, Child and Adolescent Health 2 (3), 177-188, 2022
2022
Çocuk Sağlığı Alanında Akupresür Uygulanarak Yapılan Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
O Tanju, FY KURT
Journal of Infant, Child and Adolescent Health 2 (3), 153-162, 2022
2022
A Nonpharmacological Approach on Procedural Pain Management in Neonates: Acupressure Practice
T OĞUL, FY KURT
Advances in Health Sciences Research, 148, 2020
2020
ANNELERİN ÇOCUKLARINDA YÜRÜTEÇ KULLANMA DURUMLARI VE YÜRÜTECE BAĞLI KAZALARIN İNCELENMESİ: DOĞU VE BATI ÖRNEĞİ
F YILMAZ KURT, AA ÖZDEMİR, S KÖSE, T OĞUL
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 21 (3), 189-195, 2018
2018
Complementary and Alternative Medicine Practices Used For Relieving Pain In Pediatric Age Groups
Ü Şengül, O Tanju, FY KURT
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 49 (1), 126-129, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15