Follow
Alper Bodur
Alper Bodur
Assoc. Prof. Dr.
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
THE NEED FOR STANDARD OPERATION PROCEDURES FOR UNEXPECTED EVENTS.
A BODUR
International Journal of Advanced Research (IJAR) 6 (1), 37-41, 2018
172018
Gecekondu dönüşüm projelerinde hane halklarının yeni konut memnuniyeti: Kağıthane örneği
A Bodur
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
152012
Sel ve İstanbul: Sel Riskine Karşı Yapılan Dere Islah Çalışmaları ile İlgili Bir Değerlendirme
A BODUR
Resilience 2 (1), 57-68, 2018
132018
Assessing change in quality of life following rehousing from slum settlements to social housing
YDY Alper BODUR
AZ ITU JOURNAL FACULTY OF ARCHITECTURE 14 (3), 53-65, 2017
4*2017
ACİL DURUM UZAKTAN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR MİMARLIK BÖLÜMÜ DERSİ ÖRNEĞİ
A BODUR, NS KOŞAN
Tasarım Mimarlık ve Mühendislik Dergisi 1 (3), 233-246, 2021
32021
Social Housing Production in Terms of Constructive Demolition and Quality of Life: The Example of Istanbul
A Bodur, YD Yuksel
Aksaray University Journal of Science and Engineering 1 (1), 62-78, 2017
32017
Assessing fire safety in sports halls: An investigation from Samsun
A BODUR
The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics 12 …, 2021
22021
Mimarlık eğitiminde maket: Örnek bir yapı bilgisi dersi uygulaması
A Bodur, N Sevim Koşan, Y Görmüş
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 6 (2), 128-145, 2020
22020
From nursing home to the living center: elderly care in Samsun and a foresight for the future architecture
A BODUR
The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics, 50-57, 2019
22019
A Research in Buildings in the Meaning of Fire Safety: The Case of Samsun
A Bodur
Disaster Science and Engineering 6 (2), 16-26, 2020
12020
Model in architectural education: a sample building construction lesson practice
A Bodur, NS Koşan, Y Görmüş
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 6 (2), 128-145, 2020
12020
Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergeleri İlk Uluslararası Standardı: ISO 37120
A BODUR
Kent Akademisi 12 (2), 417-419, 2019
12019
Türkiye’de Mimarlık ve İç Mimarlık Öğretiminde Yangın Güvenliğine Samsun Özelinden Bakış
A Bodur
Resilience 3 (2), 349-357, 2019
12019
Yapıcı Yıkım Olması Bakımından Sosyal Konut Üretimi ve Yaşam Kalitesi: İstanbul Örneği
A Bodur, YD Yuksel
Aksaray University Journal of Science and Engineering 1 (1), 62-78, 2017
12017
COVID-19 outbreak and housing use: the case of Samsun
A Bodur
SN Social Sciences 4 (2), 33, 2024
2024
THE PRECEDENCE OF FIRE SAFETY IN ARCHITECTURAL EDUCATION
A BODUR
Tasarım Mimarlık ve Mühendislik Dergisi 3 (2), 178-186, 2023
2023
The Role of Disaster Management in Architectural Education in Turkey.
A Bodur
Online Submission, 2023
2023
Bir Akademik Kütüphanenin Mekânsal Tasarım Ölçütleri ve Niteliklerinin Mimarlık Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi.
A BODUR, K KESKİN
Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi 12 (3), 2022
2022
Kolektif Pratikler Aracılığıyla Afete Duyarlılık ve Mekânsal Denemeler
A Bodur, B Müderrisoğlu, H Asar
Afete Duyarlı Mekansal Çözümler, 141-169, 2022
2022
Afete Duyarlı Mekansal Çözümler
A Bodur, B Müderrisoğlu, H Asar
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20