Kubra Celen
Kubra Celen
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik bilişim 2 (4), 1-9, 2011
1982011
Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2, 1-8, 2011
1202011
Yükseköğretimde çevrim-içi öğrenme: Sistemde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
FK Celen, A Celik, SS Seferoglu
Journal of European Education 1 (1), 25-34, 2018
422018
BİT’İN ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU VE TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ MODELİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
YK Usluel, B Özmen, F Çelen
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (1), 34-54, 2015
252015
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında ilköğretim öğrencilerinin etik olmayan davranışlara ilişkin görüşlerinin incelenmesi
FK Çelen
YayımlanmamışYüksek Li-sans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve …, 2012
242012
Turkish education system and PISA results
FK Celen, A Celik, SS Seferoglu
Academic Informatics, 2-4, 2011
232011
Akademik Bilişim konferansı
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
İnönü Üniversitesi: Malatya, 2011
162011
Analysis of teachers’ approaches to distance education
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 388-392, 2013
152013
Türkiye’deki e-devlet uygulamalarının değerlendirilmesi
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye (9-1:(2011, 2011
152011
Araştırmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonu konusunda var olan durum ve yönelimler
B ÖZMEN, Y USLUEL, F ÇELEN
142014
Ortaokulda siber zorbalık
A Çelik, Ç Fatma Kübra, S SEFEROĞLU
132015
Investigation of elementary school students’ opinions related to unethical behavior in the use of information and communication technologies
FK Çelen, SS Seferoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 417-421, 2013
132013
Ortaokul öğrencilerinin İnternet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
A Çelik, FK Çelen, SS Seferoğlu
Akad. Bilişim, 373-82, 2014
112014
ve Seferoğlu, SS (2011)
FK Çelen, A Çelik
Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları, 2-4, 2011
112011
Children’s internet usage and online risks they face
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
XIII. Akademik Bilişim Konferansı, 645-652, 2011
92011
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve etik olmayan davranışlar Sorunlar araştırmalar ve değerlendirmeler
F ÇELEN, S SEFEROĞLU
82016
Ortaokul öğrencilerinin sanal zorbalık ve internet saldırganlığı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
F ÇELEN, A ÇELİK, S SEFEROĞLU
72016
İnternet ortamında öğrencilerin bilgi arama biçimleri: Stratejiler, tarzlar, tutumlar, gözlemler ve sorunlarla ilgili bir değerlendirme
F ÇELEN, S SEFEROĞLU
Pegem Akademi Yayıncılık, 2016
72016
Online learning in higher education: Problems faced in the system and solutions suggested
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Journal of European Education 1 (1), 25-34, 2011
72011
Türkiye'de E-Devlet Uygulamaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üstüne Bir Analiz
SS Seferoğlu, FK Çelen, A Çelik
Türkiye’de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar II. Eskişehir: Anadolu …, 2011
62011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20