Follow
Melda Özdemir
Melda Özdemir
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım fakültesi el sanatları profesörü
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk kültüründe dericilik sanatı
M Özdemir
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 20, 66-82, 2007
552007
Geçmişten günümüze dericilik
M Özdemir, N Kayabaşı
(No Title), 2007
442007
Günümüzde Gaziantep İlinde Bakırcılık.
M Özdemir
Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (3), 2011
312011
Savunma silahlarından deri kalkanlar
H Sarıoğlu, M Özdemir
Sanat Dergisi,(22), 85-97, 2018
272018
Geçmişte ve Günümüzde El Sanatları çerçevesinde üretilen deri ürünleri üzerinde bir araştırma
M Özdemir
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri …, 2004
262004
Günümüz ekonomisinde geleneksel el sanatlarının yeri ve önemi
M Özdemir, F Yetim
Bildiri]. Türkiye‟ de El Sanatları Geleneği ve ÇağdaĢ Sanatlar Ġçindeki Yeri …, 1997
211997
Mesleki eğitim fakültesi el sanatları eğitimi bölümü öğretmen adaylarının alan bilgisi ve öğretmenlik meslek dersleri ile öğretmenlik uygulaması dersi başarıları arasındaki …
H Sarıoğlu, M Özdemir, F Yetim
Milli Eğitim Dergisi 165, 79-87, 2005
182005
The role of Geographical indication in brand making of Turkish handcrafts
M Albayrak, M Ozdemi
International Journal of Business and Social Research 2 (3), 2012
162012
Türkiyede Kuklacılık ve İpli Ahşap Kukla Yapımından Bir Örnek
M Güler, M ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 211-226, 2007
162007
Ankara ili piyasalarında bulunan dekoratif deri ev ve giyim aksesuarları üzerine bir araştırma
M Özdemir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
161995
The role of geographical indication in brand making of Turkish handcrafts
A Mevhibe, M Ozdemir
NISCAIR-CSIR, India, 2012
132012
İZMİR İLİ TİRE İLÇESİNDE KEÇE YAPIMI.
M ÖZDEMIR, H ÖZYER
Journal of International Social Research 6 (25), 2013
112013
Derinin El Sanatları İçerisindeki Yeri ve Kullanım Alanları. I
N Kayabaşı, M Özdemir
Ulusal Deri Sempozyumu Bildiri Kitabı (7-8 Ekim 2004 İzmir/Türkiye), 2004
112004
Yeşil hastane tasarım ölçütlerinin irdelenmesi ve tasarıma ilişkin çözüm önerileri
M Özdemir
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2017
92017
Geçmişten Günümüze El Yapımı Ayakkabılar
N Kayabaşı, M Özdemir
Milli Folklor Uluslararası Halk Bilimi Dergisi 8, 39-48, 2004
92004
Bolu İlinde Geleneksel Kadın Başlıkları
M Özdemir
Art-e Sanat Dergisi 2 (3), 1-15, 2009
82009
Ankara İli Beypazarı İlçesi Geleneksel Kadın Giyimi
M Güler, M Özdemir
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi 1, 174-186, 2006
82006
Deri Yüzey Süslemede Kullanilan Dival İşi Tekniği ile Yapilmiş Bazi Deri Ürünler
M Özdemir, E Odabaşı
Vocational Education 13 (3), 32-51, 2018
72018
Eskişehir İli'nde lületaşı işletmeciliği ve üretilen ürünler
M Özdemir, N DUDAŞ
Art-e Sanat Dergisi 4 (7), 2018
72018
Muğla ili milas ilçesi çomakdağ köyü geleneksel kadın kıyafeti
M Özdemir
Millî Folklor Dergisi 24 (95), 345-355, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20