Follow
Bernur Açıkgöz
Bernur Açıkgöz
Verified email at ikc.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Analyses of FDI determinants in developing countries
R Kok, B Acikgoz Ersoy
International journal of social economics 36 (1/2), 105-123, 2009
4162009
Yenilikçiliğe yönelik devlet uygulamaları ve AB karşılaştırması
BA Ersoy, CM Şengül
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 15 (1), 59-74, 2008
652008
TÜRKİYE’NİN BÜYÜME DİNAMİĞİNDE İHRACAT MI İTHALAT MI DAHA ETKİN?
MS İspir, BA Ersoy, M Yılmazer
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (1), 3-16, 2009
502009
Kirlilik sığınağı hipotezi, doğrudan yabancı yatırımlar ve kamu politikaları
M Yılmazer, BA Ersoy
Ege Akademik Bakış 9 (4), 1441-1462, 2009
412009
Public spending and economic growth: An empirical analysis of developed countries
B Acikgoz, S Cinar
Ekonomický časopis 65 (5), 448-458, 2017
262017
Economic freedom and growth: A panel cointegration approach
B Acikgoz, A Amoah, M Yılmazer
Panoeconomicus 63 (5), 541-562, 2016
232016
Küreselleşme Kurgusuna Yönelik Hipotez Testleri: Yoksulluk Olgusu Üzerine Seçilmiş Ülkeler Deneyimi (1997-2003)
AGDB Açıkgöz, R Kök, AGDS İspir
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2008
172008
Beşeri Sermayeyi İçselleştiren Büyüme Modellerinde Kamu Eğitim Harcamalarının Rolü: Panel Eşbütünleşim Analizi
BA Ersoy, M Yılmazer
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 389-410, 2007
162007
Türkiye’de Illere Göre Kamu Yatirimlarinin Etkinliği
M Yılmazer, H Aktaş, M Kargın, B Açıkgöz
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2), 53-80, 2006
162006
Globalization and global public goods
B Ersoy
New knowledge in a new era of globalization, 225-242, 2011
92011
YOKSULLUK, KALKINMA VE KAMU HARCAMALARI İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
B Açıkgöz
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 7 (1), 37-49, 2015
62015
Nexus between energy consumption and economic growth: the comparison of non-renewable natural resource poor and rich countries
B Acikgoz, M Yilmazer, S Çinar
International Journal of Global Warming 9 (1), 18-32, 2016
52016
Mikro İktisat
EK Browning, MA Zupan
Çev. edt: Recep Kök). Ankara: Nobel Yayınevi, 2014
52014
Kurumlar ve Kurumsal Değişim
CD North
Çev: Bernur Açıkgöz, www. canaktan. org/(05.05. 2009), 2019
42019
New knowledge in a new era of globalization
P Pachura
BoD–Books on Demand, 2011
42011
Relation between the Efficiency of Public Forestry Firms and Subsidies: The Swiss Case
BA Ersoy, JAK Mack
Operations Research Proceedings 2011: Selected Papers of the International …, 2012
32012
OECD Ülkelerinde Eğlence Vergisi Uygulamaları
BA Ersoy
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 17 (2), 1-11, 2010
32010
Mahmut ve Açıkgöz
MA Yılmazer, K Hüseyin
Bernur,“Türkiye’de İllere Göre Kamu Yatırımlarının Etkinliği”, Gazi …, 2006
32006
Küresel Kamusal Mallar ve Yoksulluk İçin Küresel Vergi
BG Oral, B Açıkgöz
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 7 (2), 33-43, 2015
12015
DO SMALL MEMBER COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION BENEFIT ECONOMICALLY MORE THAN THE LARGE COUNTRIES? A SWISS PERSPECTIVE
BA Ersoy, A Mack, A Schönenberger
International Journal of Economics and Finance Studies 3 (2), 11-21, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20