Mehmet Zanbak
Mehmet Zanbak
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Işsizlik, üniversiteli gençlik ve gelecek: bir alan araştirmasinin bulguları
N Mütevellioğlu, M Zanbak, M Mert
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 207-229, 2010
322010
Doğrudan yabancı yatırımları belirleyen faktörler: Yükselen piyasalar örneği
AGŞ Arık, ÖGDAB Akay, AGM Zanbak
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 97-110, 2014
212014
Yetenekler yaklaşımı perspektifi ile yoksulluğun ölçülmesi: Yoksulluğun kayıp boyutları üzerine ampirik bir uygulama
M Zanbak
Akdeniz Üniversitesi, 2014
52014
Bir Çekim Merkezi Olarak Arktika’nın Çin Ekonomisi Açısından Önemi: Seçilmiş Endüstrilere Yönelik Bazı Çıkarımlar
M Zanbak, AB Akay
Akdeniz İİBF Dergisi 19, 92-121, 2019
32019
“Yetenek” Yaklaşımı Temelinde Yoksulluğun Ölçülmesi: Mersin ve Erzurum İllerinde Yoksulluğun Kayıp Boyutları
M Zanbak, S Çağatay
İktisat İşletme ve Finans 28 (327), 67-104, 2013
32013
Türkiye’de Bölgesel Farklılaşmadan Orta Gelir Tuzağına Çıkarımlar
ÜK Seyfettinoğlu, M ZANBAK
Akdeniz İİBF Dergisi 17 (35), 101-127, 2017
22017
Çok boyutlu yoksulluğun sınıfsal analizi: Mersin-Erzurum örneği
M Zanbak, ZB Gül
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 (2), 33-65, 2014
22014
KÜRESEL DÖNÜŞÜMDE SOSYAL POLİTİKANIN ETKİNLİĞİ: DÖRT PERSPEKTİFTEN DEĞERLENDİRME
MÇ ÖZDEMİR, M ZANBAK
İktisat Fakültesi Mecmuası 61 (2), 217-233, 2011
22011
TR61 Bölgesinde Yoksulluk Profili ve Hane İçi Kaynak Dağılımının Yoksulluk Üzerindeki Etkisi
S Çağatay, M Zanbak, K Duman
EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics, 2009
22009
İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE VE ADAY ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
M ZANBAK, RÖ ÖZGÜR
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 17 (2), 175-192, 2019
12019
Türkiye’de iç göçün bölgesel yoksulluk üzerindeki etkisi: Tarım sektörünün belirleyici rolü
M ZANBAK, RÖ ÖZGÜR
Journal of Economy Culture and Society, 145-169, 2019
12019
Hane İçi Kaynak Dağılımının Yoksul Olma Olasılığı ve Yoksulluk Açığı Üzerindeki Etkisi: Türkiye'de Kentsel Kesim İçin Bir Uygulama
S ÇAĞATAY, M ZANBAK
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 15 (1), 1-41, 2012
12012
Çevre Dostu Büyüme Mümkün Mü? Yükselen Piyasalara Yönelik Ampirik Bir Analiz
M Zanbak, ME Ekinci, S Atvur
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 10 (2), 453-478, 2020
2020
KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ
A KARTAL, M ZANBAK
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 294-315, 2020
2020
Türkiye’de Cinsiyet ve Eğitim Seviyesine Göre Farklılaşan Bölgesel Göçün Yoksulluk Üzerine Yansımaları
M Zanbak
İzmir İktisat Dergisi, 35 (1), 33-52, 2020
2020
Yoksunluk Endeksini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi
M Zanbak
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75 (4), 1299-1346, 2020
2020
Dış Ticarette Dikey Uzmanlaşma: Türkiye’de Endüstrilere Yönelik Bazı Tespitler
R Özeş Özgür, M Zanbak
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2), 1411-1436, 2019
2019
İktisat Bölümlerinin Giderek Daha Az Tercih Edilmesi, İktisat Bölümü Mezunlarının İş Bulamaması Normal mi?
S Çağatay, M Zanba, Ü Seyfettinoğlu
İktisat ve Toplum 9 (104), 9-21, 2019
2019
The Effect of Internal Migration on Regional Poverty in Turkey: The Determining Role of the Agricultural Sector
M Zanbak, RÖ Özgür
Journal of Economy Culture and Society 60 (1), 145-169, 2019
2019
Routledge Studies in the Modern World Economy
M Zanbak, MÇ Özdemir, A Wigley, S Cagatay
ROUTLEDGE, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20