Follow
Vahit Güntay
Title
Cited by
Cited by
Year
ULUSLARARASI SİSTEM VE GÜVENLİK AÇISINDAN DEĞİŞEN SAVAŞ KURGUSU; SİBER SAVAŞ ÖRNEĞİ
V GÜNTAY
Güvenlik Bilimleri Dergisi 6 (2), 81-108, 2017
112017
Siber güvenliğin uluslararası politikada etki aracına dönüşmesi ve uluslararası aktörler
V Güntay
Güvenlik Stratejileri Dergisi 14 (27), 79-111, 2018
102018
Türk Dış Politikasında 2000 Sonrası Eksen Kayması Tartışmalarının Nedensel Boyutları
V Güntay
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (45), 242-253, 2016
62016
SİBER UZAY VE GÜVENLİK POLİTİKASI ÜZERİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM
V Güntay
Cyberpolitik Journal 2 (4), 9-21, 2017
42017
ULUSAL GÜVENLİK ÇERÇEVESİNDE SİBER GÜVENLİK YAKLAŞIMI OLUŞTURMA SORUNU
V Güntay
Cyberpolitik Journal 1 (1), 95-113, 2016
42016
Uluslararası ilişkiler temelinde siber güvenlik: Mikro siber ittifak teorisi (Micro-CAT)
V Güntay
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
32016
Mavi Marmara Krizi
H Aktaş, V Güntay
Kripto Yayınları, 2011
32011
21. Yüzyıl Paradoksu Olarak Siber Uzay ve Uluslararası Hukuk
V Güntay
Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 1 (2), 87-109, 0
3
Siber güvenlik ve çevre ilişkisi
V Güntay
Nobel Yayıncılık, 2018
22018
Türk dış politikasında güncel yaklaşımlar ve eksen kayması tartışmaları: 2002-2012
V Güntay
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
12012
Değişen Güvenlik Anlayışında Kriz Yönetimi ve Yumuşak Güç Algısının Örneklemi
V Güntay
1
(Is) African spring in Chinese foreign policy (?)
V Güntay
Asia Europe Journal 19 (3), 275-290, 2021
2021
İÇ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI İÇİNDE BULGARİSTAN: 2020
V Güntay
Karadeniz: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler, 78, 2021
2021
Savaşın Dönüşümünde Yeni Bir Boyut Olarak Siber Güvenlik
V Güntay
Adres Yayınları, 2021
2021
İç Sorunlar ve Çözüm Arayışları İçinde Bulgaristan: 2020
V Güntay
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, 2021
2021
Sudan Coğrafyasında Parçalanma ve Kriz
V Güntay
Palme Yayın Dağıtım, 2021
2021
Uluslararası Terörizmin Faaliyet Alanı Olarak Ortadoğu: Türkiye Örneği
V Güntay
Nobel Yayın Dağıtım, 2021
2021
RETHINKING THE GLOBAL POLITICS AND LEADERSHIP: ULRICH BECK’S RISK SOCIETY VERSUS POSTMODERN POLITICS
V GÜNTAY
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 405-418, 2021
2021
The World in Transition: Between Modernism and Post-Modernism
V Güntay
Contemporary Issues in International Relations: Problems of the …, 2020
2020
Analysis of Proxy Wars from a Neorealist Perspective; Case of Syrian Crisis
V GÜNTAY
TESAM AKADEMİ 7 (2), 491-456, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20