Follow
Rahman AYDIN
Rahman AYDIN
Bitlis Eren Üniversitesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
BRICS ve MINT ülkelerinde ekonomik büyüme ve enerji tüketimi ilişkisi
G Bozma, R AYDIN, M Kolçak
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 323-338, 2018
162018
Cross-Country Analysis of the Impact of Covid-19 on Share Markets
R Aydın, S Alpagut, İH Polat, A Lögün
Journal of Applied Economics and Business Research 11 (2), 80, 2021
112021
Doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği
R Aydin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
62015
İklim değişikliğinin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği
OB Memiş, R Aydin
Third Sector Social Economic Review 58 (2), 1065-1080, 2023
32023
NATURAL GAS CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH NEXUS: PANEL CAUSALITY METHOD FOR MIKTA COUNTRIES
A Lögün, B Aydın, R Aydın
Journal of Business Innovation and Governance 5 (2), 134-146, 2022
12022
Dynamic Relationships between Oil Price, Inflation and Economic Growth: A VARMA, GARCH-in-mean, asymmetric BEKK Model for Turkey
G Bozma, M Akdağ, R Aydın
Economics Bulletin 41 (3), 1266-1281, 2021
12021
DÖVİZ KURU VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI GEÇİŞKENLİĞİ: BİST100 VE ALT ENDEKSLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
İK İmamoğlu, R AYDIN
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (3), 302-316, 2023
2023
THE EFFECT OF GLOBAL CRISES ON EMERGING MARKETS
R AYDIN, İK İMAMOĞLU
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1), 203-214, 2023
2023
The Relationship between Exchange Rates and Stock Prices: Comparative Example of ASEAN and BRICS Countries
R Aydin, A Lögün, B Aydin
Romanian Journal of Economic Forecasting 26 (4), 128, 2023
2023
Relationship between Human Capital and Migration: A Study on the Economies of Selected Countries
K Karabulut, B Aydın, R Aydın
Eurasian Economists Association, 2023
2023
Finansal Krizler, Gelir Eşitsizliği ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
R Aydın, S Alpağut
15. UBAK, 2022
2022
FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
R Aydın, N Gökçe
Detay Yayıncılık, 2022
2022
Sağlık Politikalarının Tarihi ve Günümüzde Yaşanan Gelişmeler
R Aydın, E Çakmak
Ekonomi ve İşletmecilik, Gelişim Değişim Dönüşüm, 2022
2022
Bütçe Gelirleri, Kamu Harcamaları Ve Enflasyon Arasındaki İlişkisinin Olivera-Tanzi Ve Patinkin Etkileri Kapsamında İncelenmesi
R Aydın
Ekin Yayınevi, 2022
2022
The Effects of Trade Wars on World Welfare
R Aydın, A Lögün, S Alpağut, B Aydın
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2022
2022
Enerji İthalatının TÜFE Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
R Aydın, G Nazlı
International World Energy Conference, 2021
2021
Investigation of Volatility in Oil Prices During the Pandemic Period
R Aydın, A Lögün, K Karabulut
3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 2021
2021
Endüstri 4.0 ve Ekonomik Büyüme
R Aydın
İktisat Alanında Seçilmiş Konular, 2021
2021
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
R Aydın, B Aydın
Makro İktisat Teorileri - Politikalar - Uygulamalar, 219-233, 2021
2021
Investigation of the Relationship between Turkey and Developed Stock Markets in the Pandemic Period: ARDL Bound Testing Approach
A LÖGÜN, R AYDIN
EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 8 (4), 33-44, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20