Follow
Pınar DOĞAN
Pınar DOĞAN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Verified email at ikc.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The results of simulation training in pediatric nursing students’ education
HY Sarı, BÖ Öztornacı, EA Akgül, A Karakul, Z Doğan, P Doğan
The Journal of Pediatric Research, 2019
152019
Effectiveness of lavender inhalation aromatherapy on pain level and vital signs in children with burns: a randomized controlled trial
EA Akgül, A Karakul, A Altın, P Doğan, M Hoşgör, A Oral
Complementary therapies in medicine 60, 102758, 2021
102021
COVID-19 Tanısı Olan Çocuk Hastalarda Ateş Yönetimi
S KEKLİK, A KARAKUL, BÖ ÖZTORNACI, EA AKGÜL, P DOĞAN, ...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 (2 …, 2020
82020
Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
E ARDAHAN, A KARAKUL, P DOĞAN, A BÜYÜKKOÇAK
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (1 …, 2021
52021
Preterm ve Term Yenidoğanlarda İlk Banyo Zamanlarının ve Farklı Banyo Yöntemlerinin Termoregülasyona Etkisi: Sistematik Derleme
A Karakul, P Doğan
Sakarya Tıp Dergisi 10 (4), 711-718, 2020
52020
What neonatal intensive care nurses have experienced in COVID-19 pandemic in turkey
A Karakul, P Doğan, İ Gümüş, H Yilmaz, BA Dorum
The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing 36 (1), 77-85, 2022
42022
Pediatri Hemşireliğinde Önemli Bir Girişim: Atravmatik Bakım ve Yaklaşımları
P DOĞAN, N AKCAY, HBAL YILMAZ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2 …, 2021
42021
Ani Bebek Ölüm Sendromu Riskinin Azaltılmasında ve Güvenli Uyku Ortamının Oluşturulmasında Hemşirenin Rolü.
P Doğan, HB Yılmaz
Journal of Turkish Sleep Medicine 7, 2020
42020
The effect of massage on growth in premature babies: A systematic review and meta-analysis
ZE Erçelik, P Doğan, HB Yılmaz
J Educ Res Nurs 19 (2), 191-7, 2022
32022
6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
A Karakul, P Doğan
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (4), 902-910, 2021
22021
Determination of fever management and rational drug use of mothers with children under six years old: Fever management and rational drug use of mothers
A Karakul, P Doğan
Health & Research Journal 8 (4), 299-310, 2022
12022
Pediatri Hemşirelerinin Kendi Mesleklerine İlişkin Metafor Algılarının Değerlendirilmesi
A KARAKUL, P DOĞAN, BÖ ÖZTORNACI
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 15 (1), 50-55, 2022
12022
The Effect of Safe Sleep and Sudden Infant Death Syndrome Training on the Knowledge of Mothers
P Doğan, HB Yılmaz
Journal of Turkish Sleep Medicine 10 (2), 129-136, 2023
2023
Annelerin Bebeklerinin İnfantil Koliği ile İlgili Deneyimleri.
BÖ Öztornacı, P Doğan, A Karakul, EA Akgül, Z Doğan, HY Sarı, M Baran, ...
Journal of Tepecik Education & Research Hospital/İzmir Tepecik Eğitim ve …, 2022
2022
Examination of social media and technology use of mothers in breastfeeding period in a region of Turkey
P Doğan, A Karakul, EA Akgül, BÖ Öztornaci, HY Sarı
Enfermeria Clinica (English Edition) 32 (5), 306-315, 2022
2022
0-6 Yaş Grubu Down Sendromu Tanısı Olan Çocukların Ailelerine Yönelik Güçlendirme Eğitiminin Sonuçları
A KARAKUL, E ARDAHAN, P DOĞAN, HY SARI
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (3), 27-32, 2021
2021
COVID-19 Tanılı Yenidoğanın Hemşirelik Yönetimi: Olgu Sunumu
İ GÜMÜŞ, P DOĞAN, A KARAKUL
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 (2 …, 2020
2020
Parents' Utilization of Technology in Child Care
P DOĞAN, HY SARI
Health Sciences Research in the Globalizing World, 239, 2018
2018
Comparison of the Parenting Attitudes of the Parents of the Children with and without Intellectual Disability in Preschool Period
EA Akgül, P Doğan, A Karakul, V Özdemir, BÖ Öztornacı, HY Sarı
Izmir Democracy University Health Sciences Journal 6 (3), 483-496, 0
The Effect of the Simulation Training on the Care of the Febrile Child: A Randomized Control Trial
EA Akgül, A Karakul, P Doğan, Z Doğan, BÖ Öztornacı
Journal of Nursology 26 (2), 84-89, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20