Follow
Murat Özkaya
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of the quarantine on the individuals’ risk of Covid-19 infection: Game theoretical approach
M Özkaya, B Izgi
Alexandria Engineering Journal 60 (4), 4157-4165, 2021
212021
A new perspective to the solution and creation of zero sum matrix game with matrix norms
B İzgi, M Özkaya
Applied Mathematics and Computation 341, 148-159, 2019
112019
The demonstration of the necessity of agriculture insurance by game theory: Matrix norm approach
B İzgi, M Özkaya
AKU J. Sci. Eng 20 (2020), 824-831, 2020
8*2020
The impact of influencer’s perceived characteristics on consumer purchase behavior
BİL Erkan, İ Mert, M ÖZKAYA
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 15 (1), 219-244, 2022
72022
Büyük Veri Analizi ve Geleneksel Pazarlama Araştırmalarının Kısa Bir Karşılaştırması
BİL Erkan, M ÖZKAYA
TroyAcademy 6 (2), 462-476, 2020
52020
Axioms of Decision Criteria for 3D Matrix Games and Their Applications
M Özkaya, B İzgi, M Perc
Mathematics 10 (23), 4524, 2022
42022
Extended matrix norm method: Applications to bimatrix games and convergence results
B İzgi, M Özkaya, NK Üre, M Perc
Applied Mathematics and Computation 438, 127553, 2023
32023
The roles of matrix norms in the game theory
M Özkaya
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
32018
Büyük verinin pazarlama karması üzerindeki etkileri
BİL Erkan, M Özkaya
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 (3), 969-980, 2022
22022
Uluslararası Bir Krizin Oyun Teorisi ile Matematiksel Olarak Modellenmesi
M ÖZKAYA, İ Burhaneddin
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 (4), 1334-1341, 2021
22021
Matris normları ile bir matris oyununun adilliğinin gösterilmesi
B İzgi, M Özkaya
International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 31 (2 …, 2019
22019
Fundamental concept of 3-D matrices
B İzgi, M Özkaya
AIP Conference Proceedings 1991 (1), 2018
22018
Machine learning driven extended matrix norm method for the solution of large-scale zero-sum matrix games
B İzgi, M Özkaya, NK Üre, M Perc
Journal of Computational Science 68, 101997, 2023
12023
3-Boyutlu matrislerde norm eşitsizlikleri ve uygulamaları
B İzgi, M Özkaya
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017
12017
Askeri Açıdan Denk Olmayan İki Ülke Savaşının Oyun Teorisi ile Modellenmesi
M Özkaya, A Bakkaloğlu
Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences 9 (2), 268-275, 2023
2023
Covid-19 Pandemisi Boyunca Aşı Öncesi ve Sonrası Dönem için Karantinanın Enfekte Olmaya Etkisinin Oyun Teorisi Kullanılarak İncelenmesi
M Özkaya, İ Burhaneddin
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16