Follow
Murat Özkaya
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of the quarantine on the individuals’ risk of Covid-19 infection: Game theoretical approach
M Özkaya, B Izgi
Alexandria Engineering Journal 60 (4), 4157-4165, 2021
272021
A new perspective to the solution and creation of zero sum matrix game with matrix norms
B İzgi, M Özkaya
Applied Mathematics and Computation 341, 148-159, 2019
142019
The demonstration of the necessity of agriculture insurance by game theory: Matrix norm approach
B İzgi, M Özkaya
AKU J. Sci. Eng 20 (2020), 824-831, 2020
9*2020
The impact of influencer’s perceived characteristics on consumer purchase behavior
E Bil, M İnal, M Özkaya
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 15 (1), 219-244, 2022
82022
Büyük veri analizi ve geleneksel pazarlama araştırmalarının kısa bir karşılatırılması
E Bil, M Özkaya
Troyacademy 6 (2), 462-476, 2020
62020
Machine learning driven extended matrix norm method for the solution of large-scale zero-sum matrix games
B İzgi, M Özkaya, NK Üre, M Perc
Journal of Computational Science 68, 101997, 2023
52023
Extended matrix norm method: Applications to bimatrix games and convergence results
B Izgi, M Özkaya, NK Üre, M Perc
Applied Mathematics and Computation 438, 127553, 2023
52023
Axioms of decision criteria for 3D matrix games and their applications
M Özkaya, B İzgi, M Perc
Mathematics 10 (23), 4524, 2022
52022
Uluslararası Bir Krizin Oyun Teorisi ile Matematiksel Olarak Modellenmesi
M ÖZKAYA, İ Burhaneddin
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 (4), 1334-1341, 2021
32021
The roles of matrix norms in the game theory
M Özkaya
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
32018
Askeri Açıdan Denk Olmayan İki Ülke Savaşının Oyun Teorisi ile Modellenmesi
M Özkaya, A Bakkaloğlu
Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences 9 (2), 268-275, 2023
22023
Büyük verinin pazarlama karması üzerindeki etkileri
E Bil, M Özkaya
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 (3), 969-980, 2022
22022
Matris normları ile bir matris oyununun adilliğinin gösterilmesi
B İzgi, M Özkaya
International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 31 (2 …, 2019
22019
Fundamental concept of 3-D matrices
B İzgi, M Özkaya
AIP Conference Proceedings 1991 (1), 2018
22018
Matrix norm based hybrid Shapley and iterative methods for the solution of stochastic matrix games
B İzgi, M Özkaya, NK Üre, M Perc
Applied Mathematics and Computation 473, 128638, 2024
12024
Büyük Veri Analizi ve Geleneksel Pazarlama Araştırmalarının Kısa Bir Karşılaştırması
BİL Erkan, M ÖZKAYA
TroyAcademy 6 (2), 462-476, 2020
1*2020
3-Boyutlu matrislerde norm eşitsizlikleri ve uygulamaları
B İzgi, M Özkaya
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017
12017
Matrix norm methods for zero-sum fuzzy matrix games with payoffs of triangular fuzzy numbers
B İzgi, HG Kocken, M Özkaya
Applied Mathematics and Computation 479, 128874, 2024
2024
Oyun Teorisi Açısından Türkiye Gözünden Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya Üyelik Süreci
M Özkaya, Y Baştan, B İzgi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 24 (3), 583-592, 2024
2024
Covid-19 Pandemisi Boyunca Aşı Öncesi ve Sonrası Dönem için Karantinanın Enfekte Olmaya Etkisinin Oyun Teorisi Kullanılarak İncelenmesi
M Özkaya, İ Burhaneddin
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20