Follow
dilşad güzel
dilşad güzel
işletme yrd. doç.dr,atatürk üniversitesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite Öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması: Atatürk Üniversitesinde bir araştırma
D Kaya, D Güzel, B Çubukçu
Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi 1 (2), 76-89, 2011
342011
Tedarik zinciri bütünleşmesi, yeşil tedarik zinciri uygulamaları ve işletme performansı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
D GÜZEL, O DEMİRDÖĞEN
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2), 362-394, 2016
312016
3. sınıf Hayat Bilgisi ders kitaplarının temel evrensel değerleri içermesi bakımından incelenmesi
D Güzel
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
292013
ILICA ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARININ İŞ MEMNUNİYETİ, ERGONOMİK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İŞ STRESİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
MD KAYA, D GÜZEL, B ÇUBUKÇU
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 51-60, 2011
292011
A comparative assesment of facility location problem via fuzzy TOPSIS and fuzzy VIKOR: A case study on security services
D Güzel, H Erdal
International Journal of Business and Social Research 5 (5), 49-61, 2015
162015
Kütüphanelerde hizmet kalitesi ölçümü atatürk üniversitesi merkez kütüphanesi’nde bir uygulama
D GÜZEL, G Kotan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2013
142013
Sağlık sektöründe bir kalite fonksiyon göçerimi uygulaması
TŞ Yapraklı, D Güzel
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010
142010
FİRMALARIN 3PL (ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK) HİZMET SAĞLAYICILARINI SEÇERKEN KULLANDIKLARI KRİTELER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ERZURUM İHRACATÇILARI ÖRNEĞİ.
D GÜZEL, A TÜZEMEN, B YAPRAK
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (3), 2017
72017
Erzurum İlinde Faaliyet Gösteren Bayan ve Erkek Kuaförlerinin, Ergonomik Çalışma Koşulları, Mesleki Rahatsızlıklar ve İş Memnuniyeti Yönünden İncelenmesi
D GÜZEL
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 345-358, 2013
62013
İMALATÇI KOBİ’LERİN ÇEVİKLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
D Güzel
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
62013
ÜRETİM PLANLAMA VE İŞ YÜKLEME METOTLARI
O Demirdöğen, D Güzel
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (4), 43-67, 2009
62009
İmalatçı kobi’lerde benchmarking tekniğinin bilinirliği ve uygulanabilirliği: Erzurum, Erzincan, Bayburt (TRA1) bölgesinde bir araştırma
D GÜZEL
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (1 …, 2016
52016
Yeşil tedarik zinciri yönetimi
D Güzel, O Demi̇rdöğen
The International New Issues in Social Sciences 1 (1), 45-70, 2015
52015
OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE BİR KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI
O DEMİRDÖĞEN, D GÜZEL, SB AVCI
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 13 (1-2), 259-272, 2010
52010
Sosyal medyanın firma performansı üzerindeki etkisi
D GÜZEL, G KORKMAZ, FG YAZICILAR
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (4), 2237-2247, 2018
42018
A Value Stream Mapping Implementation: A Case of Textile Industry
D GÜZEL, AK KABAKUŞ, MS ŞİRİN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (3), 763-772, 2018
42018
TEDARİK ZİNCİRİ İNOVASYONUNUN PERFORMANSA ETKİSİ: BİR UYGULAMA.
D GÜZEL, FG YAZICILAR
Journal of International Social Research 9 (47), 2016
42016
F klavye ile Q klavyenin ergonomik açıdan karşılaştırılması ve Erzurum adliyesi uygulaması
D GÜZEL, K DELİGÖZ
TAAD, Yıl 6, 2015
42015
UYAP BİLİŞİM SİSTEMİNİN TÜRK YARGI SİSTEMİNDE KULLANILMASININ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ UYAP
D Güzel, K Deligöz
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (7), 63-78, 2014
42014
Özelleştirme Süresi Öncesi Yaşanan Kriz Döneminde Ilıca Şeker Fabrikasi Çalışanlarının Mesleki Stres Düzeylerinin İncelenmesi
M Kaya, B Buladi Çubukcu, D Güzel, A Haşıloğlu, M Demirtaş
Akademik Fener Balikesir Üniversitesi Bandirma İİ BF Dergisi, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20