Haldun Narmanlıoğlu
Haldun Narmanlıoğlu
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İnternet Haber Sitelerinde Eşik Bekçiliği
H NARMANLIOĞLU
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1), 153-168, 2016
102016
Vatanını Seven Tıklasın / Sanal Cemaatte Ulusun Tahayyülü
H Narmanlıoğlu
82018
İNTERNET AKTİVİZMİ VE MİSKİN EYLEMCİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H NARMANLIOĞLU
Tarih Okulu Dergisi 9 (25), 437-454, 2016
72016
İnternet Aktivizmi ve Miskin Eylemcilik Üzerine Bir Araştırma
H Narmanlıoğlu
Tarih Okulu Dergisi, 437-454, 2016
7*2016
Tarikat ve Cemaatlerin Alternatif Medya Stratejileri
H Narmanlıoğlu
Medya ve Din, 165-203, 2014
72014
Sanal Cemaatte Çevrimiçi İbadet
H Narmanlıoğlu
Dijitalleşen Din, 69-108, 2015
52015
Ritüel İletişimin Biyolojik Nesnesi: Hapşırık
H Narmanlıoğlu
Kültürlerarası İletişim Bağlamında İnsana Dair Duygular ve Ritüeller, 77-98, 2011
42011
Instagram Hikayelerinde Benliğin Sunumu: Influencer’lar Üzerine Bir Araştırma
İ Paslanmaz, H Narmanlıoğlu
Ajit-e 10 (39), 25-62, 2019
32019
Yurttaştan Nettaşa
H Narmanlıoğlu
Dijital / Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler, 63-86, 2016
32016
Sanal Cemaatte Ulus ve Ulusçuluk
H Narmanlıoğlu
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
3*2013
İnternette yıkıcı gemeinschaft: okuyucu tartışmalarında Albay Çiçek olayı
H Narmanlıoğlu
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 6 (3), 56-67, 2010
32010
Yurttaştan Nettaşa
H NARMANLIOĞLU
Nilüfer Timisi, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2016
22016
Sanal Cemaatte Çevrimiçi İnternet
H Narmanlıoğlu
Dijitalleşen Din (Medya ve Din 2), 91-105, 2015
22015
POPÜLER BELGESELLERDE DOĞANIN SUNUMU: BBC PLANET EARTH SERİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
H NARMANLIOĞLU
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2011
22011
The Culture of Fear As a Strategy of Online Jihadism
H Narmanlioglu
Hemispheres 31 (1), 30, 2016
12016
Televizyon İmajı ve Sosyal Gerçeklik
H Narmanlioğlu
Turkish Studies 11 (2), 935-950, 2016
12016
Veri Gazeteciliği ve Veri Manipülasyonu
H Narmanlıoğlu
2021
Türkiye’deki Lisans Öğrencilerinin ve Mezunlarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
S Bayrakçı, H Narmanlıoğlu
AJIT-e, 2021
2021
DIGITAL LITERACY AS WHOLE OF DIGITAL COMPETENCES: SCALE DEVELOPMENT STUDY
S Bayrakçı, H Narmanlıoğlu
Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 3 (4), 1-30, 2021
2021
A Critical Reading on the Visual Production of Infodemic
H Narmanlıoğlu, AA Çelimli
Communication and Technology Congress – CTC 2021, 79-86, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20