Follow
NURAN ÇAKIR YILDIZ
NURAN ÇAKIR YILDIZ
İÜ Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI (1950-1960) ve BASıN
N Yıldız
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 51 (01), 1996
1521996
Türkiye'de siyasetin yeni biçimi: liderler, imajlar ve medya
N Yıldız
(No Title), 2002
1512002
Türkiye’de Siyasetin Yeni Biçimi: Liderler
N YILDIZ
İmajlar, Medya, Ankara: Phoenix Yayınları, 2002
602002
Halkla ilişkilerde kavramlar, sınırlar, sorunlar
N Yıldız
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2010
342010
Yeni Zamanlar” ve Yeni Liderlik Anlayışı
N Yıldız
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 11 (1), 119-134, 2012
332012
Liderler, imajlar, medya
N Yıldız
Ankara: Phoenix Yayınları, 2002
332002
Aşk yüzyılı bitti: aşk'ta, iş'te, siyaset'te yeni zamanlar
N Yıldız
Doğan Kitap, 2013
292013
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Çevre Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi
N Yıldız
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005
23*2005
Halkla İlişkilerin İdeolojik Bir Yöntem Olarak İşleyişi
N YILDIZ
Amme İdaresi Dergisi 36 (4), 35-42, 2003
142003
Tanklar ve Sözcükler
N Yıldız
İstanbul: Alfa Basım Yayınları, 2007
92007
Türkiye’de kamu eğitim harcamalarının cinsiyete göre işgücü katılımına etkisi
E Yıldız, N Yıldız
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41-57, 2019
82019
Mübadele meselesi ve cumhuriyet dönemi tarımsal kalkınma politikası
N Yıldız, E Yıldız
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012
82012
Arazi toplulaştırması ve yeniden kırsal alan düzenlemesi
N Yıldız
Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, 1997
81997
Bir halkla ilişkiler yöntemi olarak siyasal reklam
N Yıldız
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
81994
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme
N Yıldız
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2015
72015
Demokrat Parti İktidarı ve Basın (1950-1960)
N Yıldız
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C 51, 481-505, 1996
71996
Tarımsal Faaliyetlerin Toprak Ekosistemi Üzerine Olumsuz Etkileri
N Yıldız
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27 (2), 324-333, 1996
71996
Türk ordusunun medya ve siyasete “spin etkisi”, tanklar ve sözcükler
N Yıldız
İstanbul: ALFA Kitap, 2007
62007
Halkla İlişkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanılsaması. II
N Yıldız
Ulusal Hakla İlişkiler Sempozyumu, 27-28, 2006
62006
Siyasette Liderlik (Lidersizlik) Sorunu ve Medyanın Rolü
N Yıldız
Uluslararası İletişim Sempozyumu,“Medyanın Manipülasyon Gücü Sempozyumu …, 2001
62001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20