Mustafa İçen
Title
Cited by
Cited by
Year
High School Students’ Social Media Usage Habits
E Tezci, M İçen
Journal of Education and Practice Vol.8, No.27, 2017, 99-108, 2017
232017
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançlarının sınıf içi uyguladıkları öğretim stratejileri ile ilişkisi
M İçen
(Yüksek Lisans Tezi), Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü., 2012
232012
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Analizi
M İçen, A İlğan, H Göker
E-AJELI (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction) 1 (2 …, 2013
222013
Ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile demokrasi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
ÖB ÖZTAŞKIN, İ Mustafa
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 7 (02), 2015
202015
Küresel Vatandaşlık Eğitiminin Uluslararası Sorunların Çözümündeki Rolü
M İçen, E Akpınar
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2), 277-290, 2012
14*2012
Action Research on Using Drama in Human Rights Education
G Tuncel, M İçen
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 108-118, 2016
62016
Vatandaşlık Duygusu Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
M İçen, C Öztürk, A Yılmaz
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 3.2: 26-36., 2017
42017
Eğitimde epistemolojik inançlar ve öğretmenlerin epistemolojik inançlarının eğitim öğretim sürecindeki rolü
M İçen
Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi. Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2011
42011
Social Studies Education with Cinema Films: A Case Study.
M ICEN, G TUNCEL
International Online Journal of Educational Sciences 11 (1), 2019
32019
Eğitim felsefesinde insan doğasının rolü
İ Mustafa, G TUNCEL
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 2 (1), 62-69, 2018
32018
Osmanlı Vatandaşlık Eğitimi Ders Kitabı: Yeni Malumat-ı Medeniye (Ahmet Ziya- Ali Haydar), İstanbul: DBY
M İçen
3*2017
Examining the Relationship between Parental Attitudes and the Study Habits of Gifted Children.
AK Sayi, M Içen
International Journal of Progressive Education 15 (6), 17-32, 2019
22019
Iranian Asylum Seeker and Refugee Pupils' Experiences at a Turkish Primary School.
V Alkan, M Içen
Online Submission 4 (7), 266-280, 2019
12019
Developing Media Literacy through Activities
M İÇEN
International Journal of Educational Methodology, cilt.6, ss.631-642, 2020, 2020
2020
Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları
M İÇEN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 550-572, 2020
2020
A Study of Reliability and Validity for Citizenship Knowledge and Skill Scale
İ Mustafa
International Journal of Assessment Tools in Education 7 (4), 715-734, 2020
2020
Öğrencilerin Emniyet (Polis) Hizmetlerine Yönelik Algıları
İ Mustafa, V ALKAN
International Journal of Social Science Research 8 (2), 126-140, 2019
2019
Anayasal Vatandaşlık (21. Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi -içinde)
M İÇEN
2019
Eğitim Felsefesinin Yansıması Olarak Öğrencilerin Defterlerini Çözümleme: Sosyal Bilgiler Dersi
M İÇEN, G TUNCEL, C ÖZAY
Turkish Studies 13, 11, 2018
2018
Ders Kitaplarında Ermeni Meselesi
Oruç Ş., Gündüz M., Şeker M., İçen M.
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20