Follow
Gözde Özenç İra
Gözde Özenç İra
Hacettepe Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The relationships among psychological resilience, intercultural sensitivity and empathetic tendency among teachers of Syrian refugee children in Turkey
YS Üzar-Özçetin, S Çelik, G Özenç-Ira
Health Social Care in the Community 30 (2), e410-e419, 2022
82022
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, JAPONYA, SİNGAPUR VE FİNLANDİYA’NIN SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİ
M Gültekin, GÖ İRA
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2019
72019
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
N Gülmez, N İra, İ Yılmaz, G Özenç İra
MCBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 15 (1), 65-86, 2017
72017
Ebeveyn ve öğretmen algılarına göre Covid-19 pandemisinin erken çocukluk dönemine yansımaları: Bir meta-sentez çalışması
E Akgül, GÖ İRA
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (2), 536-557, 2021
62021
TEMEL EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YETKİNLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
G Özenç İra, E Çelebi Öncü
TIJSEG 6 (1), 35-49, 2017
6*2017
Bir Uygulama Modeli Olarak Sınıf İçi Kurallar İle Yaşama Yönelik Değerler Kazandırma
E Öncü Çelebi, G Özenç
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 2016
5*2016
Mapping research on musical creativity: A bibliometric review of the literature from 1990 to 2022
G Özenç İra
Thinking Skills and Creativity, 2023
32023
Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi
N Ira, G Özenç İra, A Gecer
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (30), 2019
32019
What doesn’t defeat me makes me stronger” A Qualitative Study drawing on the Perspectives of Syrian Refugee University Students in Turkey
G Özenç-Ira, YS Üzar-Özçetin, S Çelik
Psychology, Health & Medicine, 1-16, 2023
12023
Pedagogy-driven Design Fundamentals of 21st Century Primary Schools’ Physical Learning Environments
M GULTEKIN, GÖ İra
Journal of Education and Future, 99-110, 2022
12022
CLASSROOM TEACHERS’VIEWS ON THE PHYSICAL LEARNING ENVIRONMENTS OF PRIMARY SCHOOLS IN TURKEY
M Gültekin, GÖ İRA
International Online Journal of Primary Education 10 (1), 180-192, 2021
12021
TEMEL EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DAVRANIŞSAL-ÖĞRETİMSEL SINIF YÖNETİM ALGILARININ İNCELENMESİ
GÖ İRA, EÇ ÖNCÜ
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2017
12017
8 yaşındaki çocuklarda duygu durum öz-değerlendirme ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
GÖ İRA, M Gültekin
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 6 (2), 429-447, 2023
2023
Making interdisciplinary connections through music: A systematic review of studies in general schooling context in Turkey
G Özenç-Ira, M Gültekin
International Journal of Music Education 41 (4), 631-650, 2023
2023
Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
GÖ İra, N İra
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (3), 104-118, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15