Nurdan Aslan
Nurdan Aslan
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de 1980 sonrası satın alma gücü paritesi yaklaşımı
N Aslan, A KANBUR
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 9-43, 2007
402007
Teoride ve uygulamada dış ticaret hadleri ve kalkınma ilişkisi
N Aslan, D Yörük
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 2008
372008
FINANSAL SERBESTLEŞME VE ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARI
U Başoğlu
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (4), 87-99, 2000
332000
Türkiye’de Kisa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme ve Reel Döviz Kuru ile İlişkisi
N Aslan, N Terzi, E Siampan
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5 (10), 2014
322014
Dünya Ekonomisinde Gelişmeler: Küreselleşme
N Aslan
Ekonomik Entegrasyon 1, 5-22, 2005
302005
Uluslararası özel sermaye akımları:" portföy yatırımları ve sıcak para hareketleri"
N Aslan
Türkmen Kitabevi, 1997
261997
Uluslararası özel sermaye akımları:" portföy yatırımları ve sıcak para hareketleri"
N Aslan
Türkmen Kitabevi, 1997
261997
Küresel finans
N Aslan, N Terzi
Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013
202013
Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) Teorisi ve Teorinin Değerlendirilmesi
N Aslan, N Terzi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 1-14, 2006
162006
Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) Teorisi ve Teorinin Değerlendirilmesi
N Aslan, N Terzi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 1-14, 2006
162006
Türkiye'nin enerji sorununun alternatif enerji kaynakları açısından değerlendirilmesi
N Aslan, T Yamak
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 53-76, 2006
162006
FİNANSAL GELİŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN SOLOW MODELİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
N Aslan, O YILMAZ
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (12), 17-39, 2015
132015
Uluslararası Özel Sermaye Akımları
N Aslan
Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997
111997
Makro İktisat
N Aslan
Ankara: Kamupark Yayınları, 2018
102018
Ekonomik Küreselleşme: Tarihi, Boyutları ve Sonuçları
N Aslan
Ekonomik Entegrasyon, 7-28, 2013
82013
Finansal araçların muhasebeleştirilmesinin 32 ve 39 no’lu uluslararası finansal raporlama standartları açısından incelenmesi
T Bozkurt
Marmara Üniversitesi, 2006
82006
Kalkınmakta Olan Ülkelerde Sermaye Akımları
N ASLAN
Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 32, 45-50, 1995
51995
Uluslararası Para Sisteminin İstikrar Sorununa Alternatif Çözüm Önerileri
N ASLAN
Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1990
51990
Uluslararası Özel Sermaye Akımları: Portföy Yatırımları ve Sıcak Para Hareketleri
A Nurdan
Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997
41997
Muhasebe-ekonomi ilişkisi
N Aslan, S Aslan, N Terzi
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20