Follow
Nurdan Aslan
Nurdan Aslan
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
FINANSAL SERBESTLEŞME VE ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARI
U Başoğlu
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (4), 87-99, 2000
542000
Türkiye'de 1980 sonrası satın alma gücü paritesi yaklaşımı
N Aslan, A KANBUR
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 9-43, 2007
502007
Dünya Ekonomisinde Gelişmeler: Küreselleşme
N Aslan
Osman Küçükahmetoğlu vd.“Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım …, 2005
482005
Teoride ve uygulamada dış ticaret hadleri ve kalkınma ilişkisi
N Aslan, D Yörük
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 33-69, 2008
472008
Türkiye’de Kisa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme ve Reel Döviz Kuru ile İlişkisi
N Aslan, N Terzi, E Siampan
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5 (10), 2014
452014
Küresel finans
N Aslan, N Terzi
İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2013
392013
Uluslararası özel sermaye akımları:" portföy yatırımları ve sıcak para hareketleri"
N Aslan
Türkmen Kitabevi, 1997
381997
Uluslararası özel sermaye akımları:" portföy yatırımları ve sıcak para hareketleri"
N Aslan
Türkmen Kitabevi, 1997
381997
Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) Teorisi ve Teorinin Değerlendirilmesi
N Aslan, N Terzi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 1-14, 2006
282006
Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) Teorisi ve Teorinin Değerlendirilmesi
N Aslan, N Terzi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 1-14, 2006
282006
Türkiye'nin Enerji Sorununun Alternatif Enerji Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi
N Aslan, T Yamak
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 53-76, 2006
262006
Uluslararası Özel Sermaye Akımları
N Aslan
Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997
261997
Makro İktisat
N Aslan
Ankara: Kamupark Yayınları, 2018
182018
FİNANSAL GELİŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN SOLOW MODELİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
N Aslan, O YILMAZ
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (12), 17-39, 2015
172015
Ekonomik Küreselleşme: Tarihi, Boyutları ve Sonuçları
N Aslan
Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Ceştepe, Şevket Tüylüoğlu, Ekonomik Entegrasyon …, 2013
112013
Kalkınmakta Olan Ülkelerde Sermaye Akımları
N Aslan
Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 32, 45-50, 1995
71995
Uluslararası Para Sisteminin İstikrar Sorununa Alternatif Çözüm Önerileri
N ASLAN
Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1990
61990
Uluslararası Özel Sermaye Akımları: Portföy Yatırımları ve Sıcak Para Hareketleri
A Nurdan
Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997
51997
Muhasebe-ekonomi ilişkisi
N Aslan, S Aslan, N Terzi
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2008
42008
Finansal Piyasaların Serbestleşmesi
N Aslan
Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 1996
41996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20