Takip et
Naci Özsoy
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlk Dönem Tasavvuf Kültüründe Horasan Melâmîliği ve Anadolu’da Bir Melâmî Karakter: Zembi̇lfroş
N Özsoy
ANEMON Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergisi ISSN: 2147 …, 2014
92014
İmam Gazâlî’de Hakikat ve Mecaz
N Özsoy
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 229-238, 2013
62013
OSMANLI MEDYASINDA BATILILAŞMA, DİN VE GELENEK
N Özsoy
JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES 5 (13), 251-258, 2020
42020
NUH TUFANI ÜZERİNE
İ DÖLEK, ÖGN ÖZSOY
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 4 (21), 3649-3658, 2020
3*2020
BİR ZÂHİD-ÂLİM OLARAK FUAT SEZGİN
N Özsoy
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 6931-6937, 2019
32019
David Samuel Margoliouth’un Hayatı Eserleri ve Arap Şiirine Bakışı
N Özsoy
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 1903-1914, 2020
12020
Gazâlî’nin Kalp Anlayışında Şiddeti Temsil Eden Gazap Duygusu ve Islahı
N Özsoy
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 6729-6736, 2019
12019
Oryantalist Etkiler Altında Tâhâ Hüseyin ve Klasik Arap Şiirinin Güvenirliliği Üzerinde Yapılan Tartışmalar
N Özsoy
EREN 3 (4), 1-8, 2024
2024
The Place and Importance of the Preserved Tablet (Levh-i-Mahfuz) in Terms of the Contribution of the Qur'an to the Arabic Language and the Conversion of Sharia Concepts into Verse
N Özsoy
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 807-814, 2024
2024
An Analysis of Orientalist Approaches to Pre-Islamic Poetry From the Perspective of Prof. Dr. Fuat Sezgin
N Özsoy
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 1010-1018, 2024
2024
Arap Dili ve Edebiyatında Vasiyyet/Siyâsetnâme/Nasîhatu'l-Mulûk, Dil ve Belagat Yönünden Özellikleri ve Gazali'nin “et-Tibru'l-Mesbûk fî Nasîhati'l-Mulûk” Örneği
N ÖZSOY
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 472-481, 2023
2023
Gazâlî 'de Şiddet ( Gazap ) ve Aile İçi Şiddete Çözüm Yolları
N Özsoy
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi …, 2019
2019
İslam Eğitim Tarihi Açısından Selçuklularda Şûra Bilinci, Nizamiye Medreseleri ve Rol Model: Gazâlî
N Özsoy
Süleyman Demirel Üniversitesi, İlmar ( İlmi ve Metodolojik Araştırmalar …, 2019
2019
Zembilfroş Destanı
N Özsoy
İstanbul E-Books, 2018
2018
Gazâlî 'nin İhyâ Projesi ve Sırât - ı Müstakîm Anlayışı
N Özsoy
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği …, 2018
2018
Gençliğin Manevi Arayışında Gazâlî Pedagojisinin Gücü Ve İmkânı
N Özsoy
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUM Modern Çağda Gençliğin Anlam …, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16