Serdar Oztora
Serdar Oztora
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevalansının belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması
S Öztora, S Hatipoğlu, MB Barutçugil, B Salihoğlu, R Yıldırım, ...
Bakirköy Tıp Dergisi 2 (1), 11-14, 2006
1092006
Akademisyenlerde iş doyumunu etkileyen faktörler
N Dağdeviren, Z Musaoğlu, İK Ömürlü, S Öztora
Balkan Medical Journal 28 (4), 69-74, 2011
57*2011
Migraine headaches among university students using ID Migraine test as a screening tool
S Oztora, O Korkmaz, N Dagdeviren, Y Celik, A Caylan, MS Top, T Asil
BMC neurology 11 (1), 1-5, 2011
342011
Knowledge and attitude of Turkish parents regarding car safety seats for children
E Şevketoğlu, S Hatipoğlu, G Esin, S Oztora
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 15 (5), 482-486, 2009
29*2009
Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla hastanemize yatırılan olgularda RSV enfeksiyonu sıklığı ve klinik özellikleri
S HATİPOĞLU, S ARICA, Y ÇELİK, S ÖZTORA, E ŞEVKETOĞLU, ...
Duzce Medical Journal 11 (1), 38-44, 2009
26*2009
Assessing health literacy, the factors affecting it and their relation to some health behaviors among adults.
A Çaylan, K Yayla, S Öztora, HN Dağdeviren
Biomedical Research (0970-938X) 28 (15), 2017
232017
Evaluation of health related quality of life among perimenopausal Turkish women
A Caylan, I Aydemir, N Dagdeviren, Z Akturk, T Set, S Oztora, FE Can
HealthMED 5 (4), 741-752, 2011
142011
Postpartum depression and affecting factors in primary care
S Öztora, A Arslan, A Caylan, HN Dağdeviren
Nigerian journal of clinical practice 22 (1), 2019
132019
The practice of self-medication in an urban population.
S Oztora, G Nepesova, A Caylan, HN Dagdeviren
Biomedical Research (0970-938X) 28 (14), 2017
112017
Doğurganlık sorunu yaşayan kişiler için hayat kalitesi ölçeği’nin Türkçe versiyonunun iç güvenilirlik analizi
A Çetinbaş, HN Dağdeviren, S Öztora, A Çaylan, Ö Sezer
Euras J Fam Med 3 (2), 105-10, 2014
8*2014
Birinci basamakta hasta memnuniyeti ve hekim iş doyumu ile ilişkisi
S Turgu, S Öztora, A Çaylan, HN Dağdeviren
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 22 (2), 78-91, 2018
72018
Sağlık kuruluşlarında doktorlara yönelik şiddet maruziyetinin değerlendirilmesi
HN Dağdeviren, R Erten, S Öztora
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 23 (2), 52-63, 2019
5*2019
Tıp Fakültesi öğrencilerinde mevsimsel duygudurum bozukluğu
A Atalar
52012
Internal Reliability of Turkish Version of “Night Eating Questionnaire” in General Adult Population
M Peker, S Öztora, A Çaylan, HN Dağdeviren
Eurasian Journal of Family Medicine 5 (3), 109-12, 2016
42016
Ayaktan Kemoterapi alan hastalar ve yakınlarında sağlıkla ilgili yaşam kalitesi
MÇ Deniz
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yayınlanmamış …, 2011
32011
Sexual activity trends of turkish adolescents
N Dağdeviren, T Set, Z Aktürk, S Öztora
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 31 (4), 823-829, 2011
32011
Urinary iodine excretion in children at a primary school in Bakirkoy district
MB Barutcugil, S Hatipoglu, B Salihoglu, S Oztora, R Yildirim
Bakırköy Medical Journal 2005; 1: 12 5, 2005
32005
Internal Reliability Analysis of the Turkish Version of the Yale Food Addiction Scale
E Şengüzel, S Öztora, HN Dağdeviren
Eurasian Journal of Family Medicine 7 (1), 14-18, 2018
22018
Knowledge On Sexuality And Prevalence Of Female Sexual Dysfunction: A Population Study
S Öztora, N Nayir, A Çaylan, HN Dağdeviren
Eurasian Journal of Family Medicine 5 (2), 75-80, 2016
22016
Edirne il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyeti ve hekim iş doyumu ile ilişkisinin araştırılması
S Turgu
22012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20