Follow
Şeyda ÇAVMAK
Şeyda ÇAVMAK
Verified email at cag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI
Ş Çavmak, D Çavmak
Sağlık Yönetimi Dergisi 1 (1), 48-57, 2017
1132017
Using AHP to prioritize barriers in developing medical tourism: case of Turkey
D Cavmak, S Cavmak
Int J Travel Med Glob Health 8 (2), 73-79, 2020
362020
SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE MODELLERİ
Ş Çavmak
Sağlık Yönetimi Dergisi 1 (1), 35-47, 2017
142017
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİNLİK KAVRAMI
Ş Çavmak, D Çavmak
Sağlık Yönetimi Dergisi 1 (1), 21-34, 2017
132017
DEĞER ODAKLI SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU: TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNERİLER
Ş Çavmak
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 6 (3), 285-301, 2020
62020
A cross-sectional examination of the effects of Covid-19 on Turkish community: an integrated perspective of social, economic and public health issues
D Cavmak, S Cavmak, S Soyler
Management in Health 24 (2), 2020
62020
Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumunu Etkileyen Unsurların İncelenmesi
Ş ÇAVMAK, E ATALAY, GÖK Büşra
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 53-65, 2022
42022
DİJİTALLEŞEN DÜNYADA TÜKETİCİLERİN HASTANE HİZMETLERİNDEN BEKLENTİLERİ
ŞÇ Cansu TOR KADIOĞLU
Dijital Pazarlamada Güncel Araştırmalar 1, 121-141, 2021
2*2021
Temel sağlık hizmetleri bağlamında sağlık eğitimi ve bağımlılıkla mücadele
S Söyler, Ş Çavmak
Iksad Publications, Ankara, Türkiye, 2020
22020
Sağlık Hizmeti Kullanıcılarının Sağlıklı Hayat Merkezlerine Dair Algılarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi
Ş Çavmak, A Kurtuldu
EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi 1 (8), 69, 2019
22019
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimi ve sağlıkta dönüşüm programı. Sağlık Yönetimi Dergisi, 1 (1), 48-57
Ş Çavmak, D Çavmak
22017
The impact of health anxiety and distrust in the healthcare system on cyberchondria: a cross-sectional study
S Soyler, S Cavmak, D Cavmak
British Journal of Healthcare Management 29 (2), 1-8, 2023
12023
Temel sağlık hizmetleri bağlamında sağlık eğitimi ve bağımlılıkla mücadele
Ş Çavmak, S Söyler
IKSAD PUBLISHING HOUSE, 2020
12020
Sağlık Sektöründe Finansal Başarısızlık Tahmini: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerine Bir Uygulama
Ş Çavmak, NY Erdinç
İşletme Akademisi Dergisi 5 (2), 155-170, 2024
2024
Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Düzeyini Belirleyen Faktörlerin Önceliklendirilmesi
Ş Çavmak, D Çavmak, EY Özeltürkay
Verimlilik Dergisi 58 (2), 263-282, 2024
2024
DEĞER TEMELLİ SAĞLIK HİZMETLERİ
Ş ÇAVMAK
Modern Sağlık Yönetiminde Temel Konular, 61, 2023
2023
BAĞIMSIZ DENETİMDE KALİTE KONTROL
Z HATUNOĞLU, Ş ÇAVMAK
https://www.detayyayin.com.tr/urun/bagimsiz-denetim# 1, 122-141, 2023
2023
Sağlık İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Muhasebesinin Uygulanabilirliği: Çalışan Algısı ve Etkileri
Ş ÇAVMAK, Z HATUNOĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (3), 949-959, 2023
2023
E-sağlik okuryazarliği ile hastane tercihinde sosyal medya kullaniminin ilişkisi
Ş Çavmak
İşletme Bilimi Dergisi 11 (1), 79-90, 2023
2023
Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı
Ş ÇAVMAK
Sağlık Kurumlarında Güncel Pazarlama Araştırmaları, 307-326, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20