Semih Coskun
Semih Coskun
Pamukkale University, Dept. of Industrial Engineering
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A model proposal for green supply chain network design based on consumer segmentation
S Coskun, L Ozgur, O Polat, A Gungor
Journal of Cleaner Production 110, 149-157, 2016
1102016
A weakness determination and analysis model for business process improvement
S Coskun, H Basligil, H Baracli
Business Process Management Journal, 2008
812008
A supplier selection, evaluation and re-evaluation model for textile retail organizations
A Güngör, S Coşkun, G Durur, HG GÖREN
Textile and Apparel 20 (3), 181-187, 2010
202010
Toplam Kalite Programlarının Başarılı Olarak Uygulanabilmesinde Toplam Üretken Bakım Tekniği
H Baraçlı, S Coşkun, A Eser
MMO Dergisi, 331-340, 2001
102001
A decision model for supplier selection based on business system management and safety criteria and application of the model
S Coşkun, O Polat, K Bayram
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 21 (4), 134-144, 2015
52015
INVESTIGATION OF SYNERGISTIC EFFECT OF BORON ON FIRE RETARDANCY OF COTTON FABRICS.
GÖ Çakal, Z Göğebakan, S Coşkun
Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon 21 (3), 2011
52011
Determination of Biogas Energy Potential of Aegean Region Based on Animal Waste
Z Akyürek, S Coşkun
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 15 (2), 171-174, 2019
32019
TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE İŞLETMELERDE SİSTEM YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE DAYALI BİR KARAR MODELİ VE MODELİN UYGULAMASI.
S Coşkun, O Polat, B Kara
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 21 (4), 2015
32015
TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE İŞLETMELERDE SİSTEM YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE DAYALI BİR KARAR MODELİ VE MODELİN UYGULAMASI.
S Coşkun, O Polat, B Kara
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 21 (4), 2015
32015
İş süreçlerinde zayıf noktaların belirlenmesi analizi ve geliştirilmesine yönelik süreç geliştirme tekniklerinin modellenmesi ve uygulanması
S Coşkun
32006
Responsible Textile Design and Manufacturing: Environmentally Conscious Material Selection
E Kalayci, O Avinc, A Yavas, S Coskun
Responsible Manufacturing, 1-26, 2019
12019
Analytic hierarchy process and data envelopment analysis methods based model proposal for improving supplier efficiencies and a case study
S Coşkun, O Polat, L Özgür Polat
MEHMET AKIF ERSOY UNIV, 2018
12018
A model proposal for green supply chain network design based on consumer
S Coskun, L Ozgur, O Polat, A Gungor
ELSEVIER SCI LTD, 2016
2016
Bulanık Ortamda Satış Gelirlerinin Belirlenmesine Yönelik Çoklu Regresyon Tahmin Model Önerisi Ve Bir Tekstil İşletmesine Uygulanması
S Coşkun, N Kaya, A Güngör, Ö Polat
Yayıncı Yok, 2014
2014
INVESTIGATION OF SYNERGISTIC EFFECT OF BORON ON FIRE RETARDANCY OF
GO Cakal, Z Gogebakan, S Coskun
EGE UNIVERSITESI, 2011
2011
A SUPPLIER SELECTION, EVALUATION AND RE-EVALUATION MODEL FOR TEXTILE
A Gungor, S Coskun, G Durur, HG Goren
EGE UNIVERSITESI, 2010
2010
Modern sistem analizi yaklaşımları ve bir süreç analizi uygulaması
S Coşkun
2000
SÜREÇ İYİLEŞTİRME PROGRAMLARI İLE ÜRÜN/HİZMET KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
H BARAÇLI, S COŞKUN, C GÜNGÖR
TOPLAM KALİTE PROGRAMLARININ BAŞARILI OLARAK UYGULANABİLMESİNDE TOPLAM ÜRETKEN BAKIM TEKNİĞİ
H BARAÇLI, S COŞKUN, A ESER
TEDARİKÇİLERİN ETKİNLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİNE DAYANAN MODEL ÖNERİSİ VE BİR VAKA ÇALIŞMASI
S COŞKUN, O POLAT, LÖ POLAT
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20