Gürbüz Gökçen
Gürbüz Gökçen
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları
GGA Başak-Çakıcı
Türkmen Kitabevi, 2011
139*2011
Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları
BA Gökçen Gürbüz
Beta, 2015
962015
Genel Muhasebe Ilkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamalari
G Gökçen
Baskı. İstanbul: Beta Basım AŞ, 2011
352011
BOBİ FRS VE TFRS’NİN FİNANSAL RAPORLARA ETKİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
E ÖZTÜRK, G GÖKÇEN, ÖF Güleç
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (2), 437-457, 2018
342018
Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları (Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyumlu)
G Gökçen, BA Akgül, C Çakıcı
İstanbul: Beta Basım Yayım, 2006
33*2006
Faaliyet tabanlı maliyetlemenin işletme kararlarında kullanılması
G Gökçen
Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 58-67, 2004
322004
TÜRKİYE’DE MUHASEBE UYGULAMALARINDAN E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMASI
G Gökçen, M Özdemir
Öneri Dergisi 12 (46), 137-154, 2016
272016
Lojistik Maliyetler
G Gökçen
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 5 (3), 63-74, 2003
272003
Uygulamacıların muhasebe eğitiminden beklentileri
G Gökçen
Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma Merkezi Muhasebe-Finansman Dergisi 9 …, 1998
241998
Tam maliyet ve normal maliyet yöntemlerinin UFRS (TFRS) ve BOBİ FRS’deki düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi
G Gökçen, E Öztürk
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (2), 105-114, 2017
232017
Ekonomik Katma Değer (EVA)
G GÖKÇEN
Muhasebe Finansman Dergisi, 2004
23*2004
Genel Muhasebe
G Gökçen
Baskı. İstanbul: Beta Basım AŞ, 2011
222011
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Uygulamaları
B Ataman, G Gökçen
İstanbul: Beta Basım, 2017
212017
TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINDAKİ MUHASEBE STANDARTLARI EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
G GÖKÇEN, B Ataman, Y Cebeci, H Cavlak
Öneri Dergisi 11 (44), 121-145, 2015
212015
KÜMİ FRS SETİ TASLAĞI, BOBİ FRS SETİ VE TAM SET TMS/TFRS’NİN TEMEL KONULAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
E ÖZTÜRK, G GÖKÇEN, ÖF Güleç
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (3), 413-430, 2019
19*2019
Katılım bankalarının finans sektörü içindeki yeri ve katılım bankalarına yönelik müşteri algısı
İ GÖNEN, G GÖKÇEN
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (1), 61-77, 2017
19*2017
Ekonomik Katma Değer (EVA)
G Gökçen
Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 105-109, 2004
192004
Devlet Muhasebesi: Teori Uygulamalar ve Öneri
G Gökçen
Türkmen Kitabevi, 2003
172003
Yönetim muhasebesi ve uygulamaları
G Gökçen, H Çelenk, E Horasan
Beta, 2014
162014
Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
G Gürbüz, F Kaya
Bankacılar Dergisi 70, 3-17, 2009
16*2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20