Gürbüz Gökçen
Gürbüz Gökçen
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları
GGA Başak-Çakıcı
Türkmen Kitabevi, 2011
115*2011
Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları (Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyumlu)
G Gökçen, BA Akgül, C Çakıcı
İstanbul: Beta Basım Yayım, 2006
99*2006
Genel Muhasebe Ilkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamalari
G Gökçen
322009
Genel Muhasebe Ilkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamalari
G Gökçen
30*2015
Genel Muhasebe Ilkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamalari
G Gökçen
302013
Genel Muhasebe Ilkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamalari
G Gökçen
Baskı. İstanbul: Beta Basım AŞ, 2011
302011
Genel Muhasebe İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları
G Gökçen, G Muhasebe
İstanbul: Beta Yayınları, 2007
30*2007
BOBİ FRS VE TFRS’NİN FİNANSAL RAPORLARA ETKİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
E ÖZTÜRK, G GÖKÇEN, ÖF Güleç
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (2), 437-457, 2018
242018
Uygulamacıların muhasebe eğitiminden beklentileri
G Gökçen
Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma Merkezi Muhasebe-Finansman Dergisi 9 …, 1998
241998
Türkiye’de Muhasebe Uygulamalarından E-defter ve E-fatura Uygulaması
G Gökçen, M Özdemir
232017
Lojistik Maliyetler
G Gökçen
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 5 (3), 63-74, 2003
232003
Türkiye’deki devlet üniversitelerinin lisans programlarındaki muhasebe standartları eğitimi üzerine bir araştırma
G GÖKÇEN, B Ataman, Y Cebeci, H Cavlak
212015
Tam Maliyet Ve Normal Maliyet Yöntemlerinin Ufrs (Tfrs) Ve Bobi Frs’ deki Düzenlemeler Çerçevesinde İncelenmesi
G Gökçen, E Öztürk
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
202017
Ekonomik Katma Değer (EVA)
G Gökçen
Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 105-109, 2004
20*2004
Faaliyet tabanlı maliyetlemenin işletme kararlarında kullanılması
G Gökçen
Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 58-67, 2004
172004
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Uygulamaları
B Ataman, G Gökçen
İstanbul: Beta Basım, 2017
142017
Devlet Muhasebesi: Teori Uygulamalar ve Öneri
G Gökçen
Türkmen Kitabevi, 2003
142003
Katılım bankalarının finans sektörü içindeki yeri ve katılım bankalarına yönelik müşteri algısı
İ Gönen, G Gökçen
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA) 2 (1), 61-77, 2017
122017
Yönetim muhasebesi ve uygulamaları
G Gökçen, H Çelenk, E Horasan
Beta, 2014
122014
Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
G Gürbüz, F Kaya
Bankacılar Dergisi 70, 3-17, 2009
12*2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20