Follow
Ömer Çağrı YAVUZ
Ömer Çağrı YAVUZ
Unknown affiliation
Verified email at trabzon.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Makine öğrenmesi algoritmalarıyla astronomik gözlem kalitesi tahminine yönelik karar destek sistemi geliştirilmesi ve uygulanması
ÖÇ YAVUZ, E KARAMAN, C YEŞİLYAPRAK
Trends in Business and Economics 36 (3), 289-303, 2022
22022
ASTRONOMİK GÖZLEM KALİTESİ TAHMİNİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARININ KULLANIMI
ÖÇ YAVUZ, E KARAMAN
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi 5 (1 …, 2021
22021
Stock Market Prediction Using Generative Adversarial Networks (GANs): Hybrid Intelligent Model.
FA Dael, ÖÇ Yavuz, U Yavuz
Comput. Syst. Sci. Eng. 47 (1), 19-35, 2023
12023
Doğu Anadolu Gözlemevi Teleskobu için Astronomik Gözlem Türü Belirlenmesi
Ö Yavuz, E Karaman, C Yeşilyaprak
12021
Sınav Hazırlama ve Yönetimi Üzerine Bir Uygulama
ÖÇ YAVUZ, F ERKAN
Journal of Information Systems and Management Research 2 (2), 10-15, 2020
12020
Deep Learning Based Models for Detection of Diabetic Retinopathy
İ Akgül, Ö Çağrı Yavuz, U Yavuz
Tehnički glasnik 17 (4), 581-587, 2023
2023
Kullanılabilirlik Bağlamında Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslara Genel Bakış
ÖÇ YAVUZ
EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, 287-317, 2023
2023
TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DİSİPLİNİNE GENEL BAKIŞ
ÖÇ YAVUZ, TAŞ Kübra, B ÇAĞLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2023
2023
Prediction of breast cancer using machine learning algorithms on different datasets
ÖÇ Yavuz, MH Calp, HC Erkengel
Ingeniería Solidaria 19 (1), 1-32, 2023
2023
Technologies Shaping the Digital Transformation
OC YAVUZ, TAS Kubra, MB IMAMOGLU, HC ERKENGEL
Current Studies in Digital Transformation and Productivity, 12, 2022
2022
DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MEASURES WITH EYE TRACKING DEVICE
ÖÇ YAVUZ, P BAYKAN, E KARAMAN
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi 4 (2 …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11