Tuncer Gövdeli
Tuncer Gövdeli
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE’DE EĞİTİM-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
T Gövdeli
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (3), 223-238, 2016
252016
External debt and economic growth in Turkey: An empirical analysis
T Gövdeli̇
Sosyoekonomi 27 (40), 119-130, 2019
182019
Health expenditure, economic growth, and CO2 emissons: evidence from the OECD countries
T Gövdeli
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 488-516, 2019
172019
The relationship between tourism and economic growth: OECD countries
T Govdeli, TB Direkci
International journal of academic research in economics and management …, 2017
152017
Ekonomik özgürlük, turizm ve ekonomik büyüme: BRICST ülkelerinde Kónya Bootstrap Nedensellik Analizi
T GÖVDELİ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 379-390, 2018
102018
‘Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi
T Gövdeli
Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Yayınları, 2018
72018
Türkiye’de turizm, ihracat ve ekonomik büyüme ilişkisi: Maki eşbütünleşme ve bootstrap nedensellik analizi
T Gövdeli
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED) 8 (16), 571-586, 2018
52018
Investigating The Relationship on CO2, Tourism, Economic Growth and Trade Openness in Turkey
T Gövdeli
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2019
32019
Life Expectancy, Direct Foreign Investments, Trade Openness and Economic Growth in E7 Countries: Heterogeneous Panel Analysis
T Gövdeli
Third Sector Social Economic Review 54 (2), 731-743, 2019
32019
Petrol tüketimi ve büyüme: oecd ülkelerine ilişkin panel veri analizi
T GÖVDELİ, T DİREKÇİ
Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (4), 1574-1585, 2018
32018
KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE’DE WAGNER VE KEYNESYEN HİPOTEZİN AMPİRİK ANALİZİ
T GÖVDELİ
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (3), 995-1010, 2019
22019
SAVUNMA HARCAMALARI, EKONOMİK BÜYÜME, GAYRİ SAFİ SABİT SERMAYE OLUŞUMU ARASINDAKİ DİNAMİK BAĞLANTILAR: NATO ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
T GÖVDELİ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2019
22019
An empirical analysis of the environmental Kuznets curve under structural breaks: the example of Turkey
T GÖVDELİ
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 14 (2), 307-318, 2019
12019
CO2, quality of life and economic growth in mena countries
T GÖVDELİ
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 281-292, 2019
12019
CO2 emission, energy consumption, economic growth and tourism for turkey: evidence from a cointegration test with a structural break
T Direkci, T Govdeli
International Journal of Management and Economics Invention 2 (12), 1145-1155, 2016
12016
The Relationship Between Electricity Consumption And Economic Growth In Oecd Countries: Panel Cointegration Analysis Under Cross-Sectional Dependence (Vzťah Medzi Spotrebou …
TB Direkci, T Govdeli
Medzinarodne vztahy (Journal of International Relations) 13 (4), 382-398, 2015
12015
Population Density, Economic Growth, Energy Consumption and CO2 Emissions: Empirical Evidence from Asia-Pacific Countries
T GÖVDELİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (4), 934-944, 2020
2020
Electricity Consumption, Oil Prices, Gross Fixed Investment and Economic Growth: Evidence From G7 Countries
T Govdeli
Journal of Yaşar University 14 (54), 96-105, 2019
2019
Türkiye'de CO2, Turizm, Ekonomik Büyüme ve Dışa Açıklık İlişkilerin Araştırılması
T Gövdeli
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2019
2019
Sağlık harcamaları, ekonomik büyüme ve co2 emisyonu: OECD ülkelerinden kanıtlar
T Gövdeli
Adıyaman Üniversitesi, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20