Follow
Meltem Erdoğan
Title
Cited by
Cited by
Year
Bankacılık sektöründe asimetrik bilgi: Sorunlar ve çözüm önerileri
M Erdoğan
892008
İnternet Ekonomisi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik
M Sarıkaya, M Erdoğan, FZ Kara
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (2), 31-50, 2010
402010
CARİ AÇIĞIN BELİRLEYİCİLERİNE YÖNELİK BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
V Karagöl, M Erdoğan
Sakarya İktisat Dergisi 5 (2), 31-56, 2016
252016
Endüstriyel Ekonomi, 3
K YILDIRIM, R ESKİNAT, A KABASAKAL, M ERDOĞAN
Baskı, Ekin Kitabevi: Bursa, 2009
21*2009
Türkiye Ekonomisinde Cari Açiğin Belirleyicileri ve Cari Açiğa Yönelik Politika Uygulamalari
V Karagöl, M Erdoğan
ulakbilge 5 (10), 353-381, 2017
192017
Bölgesel Kalkınmada Yeni Kurulan Üniversitelerin Rolü: Bingöl Örneği
M Erdoğan, V Karagöl
Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi 2 (1), 51-78, 2018
122018
Davranışsal İktisat Açısından Lüks Tüketim, Materyalizm, Sosyo-Ekonomik Statü ve Dini Değerler
M Erdoğan
Ekin Basım Yayın, Mart, 2016
102016
Davranışsal iktisat, dürtme ve günlük hayatta kamusal müdahaleler: Türkiye örnekleri ve tavsiyeler
M Erdoğan, V Karagöl
Econ World 1 (1), 1-15, 2019
92019
Türkiye'de Üniversite Öğrencilerinin Seyahat Türü Tercihlerinin İncelenmesi
M Erdoğan, S Açıkalın
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (3), 101-112, 2014
92014
Teoride ve Uygulamada Fiyat Farklılaştırma Stratejileri
M Erdoğan
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi 10 (1), 219-242, 2008
7*2008
Plazma Sprey ve Kullanım Alanları
M Erdoğan, Đ Güneş, F DEVELĐ
Afyon Kocatepe Ünv., Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Bölümü, Makine …, 2006
52006
Geri Bildirim ve Sosyal Normların Hanehalkı Elektrik Enerjisi Tasarrufuna Etkileri: Deneysel Bir Çalışma 1
O Ata, M Erdoğan
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and …, 2020
42020
Behavioral Economics, Nudge and Public Interventions in Daily Life: The Case of Turkey and Recommendations
M Erdoğan, V Karagöl
Econ World, 2019
32019
Asimetrik bilgi sorununun kredi piyasalarında çözümüne yönelik bir araştırma
M Erdoğan
PQDT-Global, 2004
32004
DUYGUSAL VE RASYONEL MESAJLARIN İSTEDİĞİN KADAR ÖDE (PWYW) FİYATLAMA STRATEJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: LÖSEV ÖRNEĞİ
M Erdoğan, E Koç
Sakarya İktisat Dergisi 11 (3), 374-388, 2022
22022
Dijital Dürtmenin Kullanım Alanları ve Faydaları
M Erdoğan, E Koç
Çukurova VII. Uluslararası Bilimsel Araştırmaları Konferansı, 2021
22021
Dürtme Bireysel Tasarrufları Etkileyebilir mi?
M Erdogan, V Karagöl
22020
Comparing Factors Affecting Intra and Inter-City Travel Mode Choice of University Students1
M Erdoğan, S Açıkalın
22015
Impact of the “Customs Union” on The Kazakhstan’s Economic Growth
A Kunekova, M Erdoğan
Sakarya İktisat Dergisi 4 (4), 83-106, 2015
22015
Arz, Talep ve Piyasa Dengesi
M Erdoğan
İktisada Giriş-I, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları …, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20