Dr. Öğr. Üyesi Berk Cayci
Dr. Öğr. Üyesi Berk Cayci
ticaret.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ağ toplumunda sosyalleşme ve yabancilaşma
AE Karagülle, B ÇAYCI
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 4 (1), 1-9, 2014
1202014
QR KODUN MOBİL EĞİTİMDE YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI
C Aktaş, B ÇAYCI
Global Media Journal 119, 2013
372013
X kuşağından Z kuşağına değişen mahremiyet algısı
B Çaycı, AE Karagülle
International Trends and Issues in Communication & Media Conference, 190-196, 2014
242014
İletişimin dijitalleşmesi ve kültürel melezleşme
B Çaycı, AE Karagülle
Yeditepe Üniversitesi, 2016
212016
Mobil iletişim teknolojileriyle değişen örgütlenme biçimleri: Ağlarda örgütlenen toplumsal hareketler
B CAYCI, A KARAGULLE
Journal of Yaşar University 9 (36), 6371-6380, 2014
212014
Yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin sosyal hayattaki rolü
C Aktaş, B Çaycı
Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, 2013
202013
Medyada Gerçekliğin İnşası ve Toplumsal Denetim
B ÇAYCI
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 84-96, 2016
142016
QR kodların eğitim teknolojilerinde kullanımı
C Aktaş, B Çaycı
International Conference on Communication, Media, Technology and Design, 375 379, 2013
122013
Yeni Dijital Çağda Toplumsal Hareketlerde Meydana Gelen Dönüşüm
B Çaycı
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015
92015
Dijital iletişim çağında teknolojinin açığa çıkardıkları: gözetim ve mahremiyet
AE Çaycı, B Çaycı
İstanbul Aydın Üniversitesi, 2017
72017
Sosyalleşme Yanılsaması: Dijital Kalabalıklar İçinde Yalnızlaşan Bireyler
AGAE ÇAYCI, G Arş, B ÇAYCI
İLETİŞİM ÇALIŞMALARI, 44, 2017
72017
Dijital iletişim çağında toplumun medyatikleşmesiyle dönüşen şöhret kültürü
B Çaycı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
42019
Türkiye’deki dergilerde QR kod kullanım pratiklerini belirlemeye yönelik bir alan araştırması
C Aktaş, B Çaycı, AE Çaycı
Intermedia International E-journal 4 (7), 220-239, 2017
42017
Aşırı izlemeyle değişen dizi izleme biçimlerinin izleyiciler üzerindeki etkileri
B Çaycı
Deniz YENGİN, 2021
22021
Medya Çağında Weberyen Karizma ve Şöhretin Analojisi
B ÇAYCI, C AKTAŞ
TRT Akademi 3 (6), 654-676, 2018
22018
Sosyal Medyanın Bir İletişim Ortamı Olarak Müşteri Memnuniyetinde Kullanımı
AE Karagülle, B Çaycı
Iticam, 2014
22014
Narsisizm ve selfie paylaşımı ilişkisi üzerine nicel bir araştırma
B ÇAYCI, AE ÇAYCI, E İhsan
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 60-88, 2019
12019
GENÇLERİN SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNİN MOBİL TEKNOLOJİ MERKEZLİ DÖNÜŞÜMÜNÜN " MTUAS ÖLÇEĞİNE " GÖRE İNCELENMESİ
A Karagülle Çaycı, B Çaycı, İ Eken
1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı 1 (1), 101-115, 2017
1*2017
Günümüzde Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin Televizyon İzleme Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi: OTT TV
B Çaycı
2. International Symposium on Language and Communication: Exploring …, 2013
12013
AŞIRI İZLEMEYLE DEĞİŞEN DİZİ İZLEME BİÇİMLERİNİN İZLEYİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
B ÇAYCI
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 11 (2), 403-423, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20