International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yeni Dünya Düzeninde Sanal Para Bitcoin’in Değerlendirilmesi
AE Pirinççi
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 1 …, 2018
132018
The effect of government social spending on income inequality in OECD: A panel data analysis
Mİ Ulu
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 1 …, 2018
122018
Beşeri sermayenin kalkınma üzerine etkisi
A Arı
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 1 …, 2018
52018
Kentsel yaşam kalitesi ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi
Ö İnan Yakın, NÖ Sönmez
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 2 …, 2019
4*2019
A Paradox of international (non) recognition: the relationship between de facto states and patron states
V Meydan
International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences 1 …, 2018
42018
Uluslararası muhasebe standartlarının tarihi gelişim sürecinde etkili olan uluslararası ve ulusal kuruluşlar
EN Güdelci
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 2 …, 2019
32019
Sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarla sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma
Y Gedik
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 3 …, 2020
2*2020
Irak-Türkiye enerji ilişkilerinin bölgenin ekonomik güvenliğine etkileri
E Kandemir, CO Tuncer
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 3 …, 2020
22020
Borsa endeks getirisinin yatırım fonları portföyündeki pay senedi oranına etkisi: Nedensellik analizi
O Oğuz
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 3 …, 2020
2*2020
Ali Efendi’nin manzûm ilmihâli
Z Süslü
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 2 …, 2019
22019
Incorporation to modern world system case study: China
N Ökten
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 2 …, 2019
22019
Dış ticarette ülke rekabet gücüne ekonomik özgürlüklerin etkisi: OECD ülkelerinde uygulama
A Özdemir
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 1 …, 2018
22018
Okun yasası bağlamında ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi: Türkiye ekonomisinden kanıtlar (2000: Q1-2017: Q4)(Econometric Analysis of the …
Ö Yalçinkaya, M Daştan, K Karabulut
International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences 1 …, 2018
22018
2008 Sonrası TCMB faiz kararlarının makroekonomik etkilerinin analizi
A Ladin Sümer
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 3 …, 2020
1*2020
Kamu çalışanlarında örgütsel sinizmin örgütsel vatandaşlığa etkisi: Karaman ili örneği
M Işık, H Candan
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 2 …, 2019
1*2019
Türkiye ekonomisinde kalkınma planları ve kalkınma planlarındaki söylem değişiklikleri
O Çelik, S Çetiner
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 2 …, 2019
12019
Geleneksel ekolojik iktisat yaklaşımları
N Eroğlu, A Canan
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 2 …, 2019
12019
Devletlerin küresel ve bölgesel güç olma stratejileri
Y Konukcu
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 1 …, 2018
1*2018
Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı
M Karaçuka
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 1 …, 2018
1*2018
Çatışmaları aşarak dönüştürmek çatışma çözümüne giriş
M Cihangir
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 1 …, 2018
1*2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20