Abdullah Ülkü
Abdullah Ülkü
Bilinmeyen bağlantı
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Destinasyon kişiliğinin turistlerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi: Şanlıurfa örneği
A Ülkü, SA Solmaz, M Barakazı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (53), 986-994, 2017
102017
Destinasyon kişiliği ve benlik uyumunun turistlerin davranışsal niyetleri üzerine etkisi
Ü Abdullah, F BİŞKİN
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 127-142, 2020
32020
Tümörü taklit eden bir hepatolitiazis olgusu
K Erdoğan, AG SARITAŞ, Ü Abdullah, T BALLI, AT Akçam, ...
Cukurova Medical Journal 43 (3), 751-752, 2018
2018
Karaciğer ve diafragmada senkron hemanjiom
AG SARITAŞ, K Erdoğan, Ü Abdullah, T BALLI, AT Akçam, ...
Cukurova Medical Journal 43 (2), 480-483, 2018
2018
Neuroendocrine tumor arising in a retroperitoneal recurrent mature cystic teratoma
K Erdoğan, AG SARITAŞ, F Doran, S Karabağ, Ü Abdullah, ...
Cukurova Medical Journal 43 (3), 745-747, 2018
2018
Destinasyon kişiliği ve benlik imajı uyumunun turistlerin davranışsal niyetleri üzerine etkisi: Konya örneği
A Ülkü
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
2017
Hepatosellüler karsinomada bridging veya downstaging sonrası karaciğer transplantasyonu ile direkt transplantasyon stratejilerinin sağkalım üzerine etkilerinin karşılaştırılması
T BALLI, Ü Abdullah
Cukurova Medical Journal 44 (4), 1405-1411, 0
Elektif olgularda açık ve laparaskopik splenektominin karşılaştırılması
Ü Abdullah, U Topal, AG SARITAŞ, A RENCÜZOĞULLARI, T Akçam, ...
Cukurova Medical Journal 44 (1), 200-205, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8