Ahmet Naci ÇOKLAR
Ahmet Naci ÇOKLAR
konya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale
IK Yurdakul, HF Odabasi, K Kilicer, AN Coklar, G Birinci, AA Kurt
Computers & Education 58 (3), 964-977, 2012
3562012
Information literacy and digital nativity as determinants of online information search strategies
AN Çoklar, ND Yaman, IK Yurdakul
Computers in human behavior 70, 1-9, 2017
1032017
Evaluations of students on Facebook as an educational environment.
AN Çoklar
Online Submission 3 (2), 42-53, 2012
1012012
Pre-Service Teachers' Opinions about the Micro-Teaching Method in Teaching Practise Classes.
A Saban, AN Çoklar
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 12 (2), 234-240, 2013
1002013
Technostress levels of social network users based on ICTs in Turkey
AN Çoklar, YL Sahin
European Journal of Social Sciences 23 (2), 171-182, 2011
882011
Modeling preservice teachers’ TPACK competencies based on ICT usage
I Kabakci Yurdakul, AN Çoklar
Journal of Computer Assisted Learning 30 (4), 363-376, 2014
872014
Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliliklerinin belirlenmesi
A Çoklar
PQDT-Global, 2015
702015
İ LKÖĞRETİ M 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİ LERİ Nİ N SOSYAL B İLGİ LER DERS PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ N İ HAZIRLARKEN YARARLANDIKLARI KAYNAKLAR, İNTERNETİ N YER VE KARŞILAŞTIKLARI …
H Akdağ, AN Çoklar
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-16, 2009
662009
Social networking users’ views on technology and the determination of technostress levels
YL Şahin, AN Çoklar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1437-1442, 2009
632009
İnternet, çocuk ve aile
HF Odabaşı, I Kabakçı, AN Çoklar
Nobel, 2007
622007
Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji
AN Çoklar, K Kılıçer, HF Odabaşı
7nd International educational technology conference, 3-5, 2007
562007
ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
DAĞ Funda, L DURDU
Education Sciences 7 (1), 200-211, 2011
54*2011
İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği
F Odabaşi, AN Çoklar, M Kiyici, EP AKDOĞAN
Turkish Online, 2002
462002
İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği
F Odabaşi, AN Çoklar, M Kiyici, EP AKDOĞAN
Turkish Online, 2002
462002
Akıllı Tahta Kullanan Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri.
AN Çoklar, İ Tercan
Ilkogretim Online 13 (1), 2014
422014
Bilgisayar oyunlarının ortaokul öğrencilerinin akademik davranış ve sosyal yaşam üzerine etkilerinin incelenmesi
F TORUN, A AKÇAY, AN ÇOKLAR
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (1), 2015
372015
Educational Technology Standards Scale (ETSS) a study of reliability and validity for Turkish preservice teachers
A Naci Çoklar, H Ferhan Odabaşi
Journal of Computing in Teacher Education 25 (4), 135-142, 2009
362009
Individual Innovativeness Levels of Educational Administrators.
AN Coklar
Digital Education Review 22, 100-110, 2012
342012
Akıllı tahta kullanımının öğrencilerin fen ve teknoloji dersi başarı, tutum ve motivasyonuna etkisi
İ Tercan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012
332012
What are the roles of prospective teachers on the educational technology use? A metaphor study
AN Çoklar, H Bagci
World Journal on Educational Technology 2 (3), 186-195, 2011
322011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20