Ahmet Naci ÇOKLAR
Ahmet Naci ÇOKLAR
konya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale
IK Yurdakul, HF Odabasi, K Kilicer, AN Coklar, G Birinci, AA Kurt
Computers & Education 58 (3), 964-977, 2012
3192012
Evaluations of students on Facebook as an educational environment
AN Çoklar
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 3 (2), 42-53, 2012
952012
Pre-Service Teachers' Opinions about the Micro-Teaching Method in Teaching Practise Classes.
A Saban, AN Çoklar
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 12 (2), 234-240, 2013
912013
Information literacy and digital nativity as determinants of online information search strategies
AN Çoklar, ND Yaman, IK Yurdakul
Computers in human behavior 70, 1-9, 2017
832017
Modeling preservice teachers’ TPACK competencies based on ICT usage
I Kabakci Yurdakul, AN Çoklar
Journal of Computer Assisted Learning 30 (4), 363-376, 2014
752014
Technostress levels of social network users based on ICTs in Turkey
AN Çoklar, YL Sahin
European Journal of Social Sciences 23 (2), 171-182, 2011
742011
İ LKÖĞRETİ M 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİ LERİ Nİ N SOSYAL B İLGİ LER DERS PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ N İ HAZIRLARKEN YARARLANDIKLARI KAYNAKLAR, İNTERNETİ N YER VE KARŞILAŞTIKLARI …
H Akdağ, AN Çoklar
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-16, 2009
622009
Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliliklerinin belirlenmesi
AN Çoklar
Anadolu Üniversitesi, 2008
602008
İnternet, çocuk ve aile
HF Odabaşı, I Kabakçı, AN Çoklar
Nobel, 2007
532007
Social networking users’ views on technology and the determination of technostress levels
YL Şahin, AN Çoklar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1437-1442, 2009
512009
Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji
AN Çoklar, K Kılıçer, HF Odabaşı
7nd International educational technology conference, 3-5, 2007
472007
İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği
F Odabaşi, AN Çoklar, M Kiyici, EP AKDOĞAN
Turkish Online, 2002
422002
İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği
F Odabaşi, AN Çoklar, M Kiyici, EP AKDOĞAN
Turkish Online, 2002
422002
Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri
AN Çoklar, İ Tercan
Elementary Education Online 13 (1), 2014
392014
Educational Technology Standards Scale (ETSS) a study of reliability and validity for Turkish preservice teachers
A Naci Çoklar, H Ferhan Odabaşi
Journal of Computing in Teacher Education 25 (4), 135-142, 2009
362009
What are the roles of prospective teachers on the educational technology use? A metaphor study
AN Çoklar, H Bagci
World Journal on Educational Technology 2 (3), 186-195, 2011
332011
Eğitim teknolojisi standartları açısından öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme özyeterliklerinin belirlenmesi
AN Çoklar, HF Odabaşı
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 27, 1-16, 2009
302009
Bilgisayar oyunlarının ortaokul öğrencilerinin akademik davranış ve sosyal yaşam üzerine etkilerinin incelenmesi
F TORUN, A AKÇAY, AN ÇOKLAR
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (1), 2015
282015
Akıllı tahta kullanımının öğrencilerin fen ve teknoloji dersi başarı, tutum ve motivasyonuna etkisi
İ Tercan, AN Çoklar
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012
242012
AKILLI TAHTA KULLANIMININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ
FK ZENGİN, G Kırılmazkaya, G Keçeci
Education Sciences 7 (2), 526-537, 2012
24*2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20