Follow
Ahmet Naci ÇOKLAR
Ahmet Naci ÇOKLAR
Selçuk University
Verified email at konya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale
IK Yurdakul, HF Odabasi, K Kilicer, AN Coklar, G Birinci, AA Kurt
Computers & Education 58 (3), 964-977, 2012
5332012
Information literacy and digital nativity as determinants of online information search strategies
AN Çoklar, ND Yaman, IK Yurdakul
Computers in human behavior 70, 1-9, 2017
1832017
Technostress levels of social network users based on ICTs in Turkey
AN Çoklar, YL Sahin
European Journal of Social Sciences 23 (2), 171-182, 2011
1692011
Pre-Service Teachers' Opinions about the Micro-Teaching Method in Teaching Practise Classes.
A Saban, AN Çoklar
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 12 (2), 234-240, 2013
1622013
Modeling preservice teachers’ TPACK competencies based on ICT usage
I Kabakci Yurdakul, AN Çoklar
Journal of Computer Assisted Learning 30 (4), 363-376, 2014
1522014
Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliliklerinin belirlenmesi
A Çoklar
PQDT-Global, 2008
1312008
Evaluations of students on Facebook as an educational environment
AN Çoklar
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 3 (2), 42-53, 2012
1272012
Social networking users’ views on technology and the determination of technostress levels
YL Şahin, AN Çoklar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1437-1442, 2009
1102009
İnternet, çocuk ve aile
HF Odabaşı, I Kabakçı, AN Çoklar
Nobel, 2007
1022007
İLKÖĞRETİM 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİNİ HAZIRLARKEN YARARLANDIKLARI KAYNAKLAR, İNTERNETİN YERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER
H Akdağ, AN Çoklar
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-16, 2009
902009
Defining Teachers' Technostress Levels: A Scale Development.
AN Çoklar, E Efilti, L Sahin
Online Submission 8 (21), 28-41, 2017
862017
Öğretmen Adaylarinin Proje Tabanli Öğrenme Sürecine Yönelik Görüşleri
F Dağ, L Durdu
Education Sciences 7 (1), 200-211, 2012
82*2012
Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji
AN Çoklar, K Kılıçer, HF Odabaşı
7nd International educational technology conference 1, 3-5, 2007
732007
Akıllı Tahta Kullanan Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri.
AN Çoklar, İ Tercan
Ilkogretim Online 13 (1), 2014
692014
Determining the reasons of technostress experienced by teachers: A qualitative study
A Çoklar, E Efilti, Y Şahin, A Akçay
Turkish online journal of qualitative inquiry 7 (2), 71-96, 2016
662016
İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği
F Odabaşi, AN Çoklar, M Kiyici, EP AKDOĞAN
Turkish Online, 2002
652002
Bilgisayar oyunlarının ortaokul öğrencilerinin akademik davranış ve sosyal yaşam üzerine etkilerinin incelenmesi
F Torun, A Akçay, AN Çoklar
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (1), 1-11, 2015
602015
The Effect of Educational Digital Games on Education, Motivation and Attitudes of Elementary School Students against Course Access.
ZE Sabirli, AN Çoklar
World Journal on Educational Technology: Current Issues 12 (4), 325-338, 2020
592020
Investigation Of Techno-Stress Levels Of Teachers Who Were Included In Technology Integration Processes
AN ÇOKLAR, E EFİLTİ, YL ŞAHİN, A AKÇAY
International Conference on New Horizons in Education 1 (1), 1331-1339., 2016
592016
Teachers' Technostress Levels as an Indicator of Their Psychological Capital Levels.
E Efilti, AN Çoklar
Universal Journal of Educational Research 7 (2), 413-421, 2019
562019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20