Ahmet Naci ÇOKLAR
Ahmet Naci ÇOKLAR
Verified email at konya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale
IK Yurdakul, HF Odabasi, K Kilicer, AN Coklar, G Birinci, AA Kurt
Computers & Education 58 (3), 964-977, 2012
3142012
Evaluations of students on Facebook as an educational environment.
AN Çoklar
Online Submission 3 (2), 42-53, 2012
952012
Pre-Service Teachers' Opinions about the Micro-Teaching Method in Teaching Practise Classes.
A Saban, AN Çoklar
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 12 (2), 234-240, 2013
892013
Information literacy and digital nativity as determinants of online information search strategies
AN Çoklar, ND Yaman, IK Yurdakul
Computers in human behavior 70, 1-9, 2017
782017
Technostress levels of social network users based on ICTs in Turkey
AN Çoklar, YL Sahin
European Journal of Social Sciences 23 (2), 171-182, 2011
752011
Modeling preservice teachers’ TPACK competencies based on ICT usage
I Kabakci Yurdakul, AN Çoklar
Journal of Computer Assisted Learning 30 (4), 363-376, 2014
742014
İ LKÖĞRETİ M 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİ LERİ Nİ N SOSYAL B İLGİ LER DERS PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ N İ HAZIRLARKEN YARARLANDIKLARI KAYNAKLAR, İNTERNETİ N YER VE KARŞILAŞTIKLARI …
H Akdağ, AN Çoklar
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-16, 2009
632009
Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliliklerinin belirlenmesi
AN Çoklar
Anadolu Üniversitesi, 2008
592008
İnternet, çocuk ve aile
HF Odabaşı, I Kabakçı, AN Çoklar
Nobel, 2007
522007
Social networking users’ views on technology and the determination of technostress levels
YL Şahin, AN Çoklar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1437-1442, 2009
502009
Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji
AN Çoklar, K Kılıçer, HF Odabaşı
7nd International educational technology conference, 3-5, 2007
452007
İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği
F Odabaşi, AN Çoklar, M Kiyici, EP AKDOĞAN
Turkish Online, 2002
422002
İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği
F Odabaşi, AN Çoklar, M Kiyici, EP AKDOĞAN
Turkish Online, 2002
422002
Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri
AN Çoklar, İ Tercan
Elementary Education Online 13 (1), 2014
372014
Educational Technology Standards Scale (ETSS) a study of reliability and validity for Turkish preservice teachers
A Naci Çoklar, H Ferhan Odabaşi
Journal of Computing in Teacher Education 25 (4), 135-142, 2009
352009
What are the roles of prospective teachers on the educational technology use? A metaphor study
AN Çoklar, H Bagci
World Journal on Educational Technology 2 (3), 186-195, 2011
332011
Eğitim teknolojisi standartları açısından öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme özyeterliklerinin belirlenmesi
AN Çoklar, HF Odabaşı
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 27, 1-16, 2009
302009
Akıllı tahta kullanımının öğrencilerin fen ve teknoloji dersi başarı, tutum ve motivasyonuna etkisi
İ Tercan, AN Çoklar
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012
252012
Bilgisayar oyunlarının ortaokul öğrencilerinin akademik davranış ve sosyal yaşam üzerine etkilerinin incelenmesi
F TORUN, A AKÇAY, AN ÇOKLAR
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (1), 2015
242015
Parents’ views about Internet use of their children
I Kabakci, HF Odabasi, AN Coklar
International journal of education and information technologies 2 (4), 248-255, 2008
242008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20