Follow
Nurcan Turan
Nurcan Turan
Associate Professor Dr. of Business Administration, Anadolu University
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal kişisel çalışma: birey ve aile için sosyal hizmet
N Turan
Ankara: MN Ofset, 295-302, 1992
931992
Türkiye'de sağlık hizmetleri ve sağlık sektöründe temel sorunlar: çözüm için sağlık kooperatifçiliğinden yararlanma gereği ve olanakları
N Turan
Anadolu Üniversitesi, 2004
742004
Birey ve aileler ile sosyal hizmet
N Turan
Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yay, 2012
492012
Konut sorununun çözümünde bir alternatif olarak konut kooperatifleri ve Eskişehir ilindeki konut kooperatiflerinin sosyo-ekonomik analizi
N Turan
PQDT-Global, 1992
361992
Sosyal kişisel çalışma
N Turan
Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet.(3. Baskı), Aydınlar Matbaası, 2009
302009
Bolkardağları ile Ereğli-Ulukışla havzasının genel jeolojisi
E Demirtaşlı, N Turhan, AZ Bilgin, M Selim
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor, 1986
251986
Alternatif değerlendirme tekniklerinden kavram haritası ve dallanmış ağaç ile klasik değerlendirme tekniklerinin öğrenci başarısı açısından karşılaştırılması
N Turan
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2010
192010
Image yourself as a chemistry teacher
S Uner, H Akkus, N Turan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 47, 417-421, 2012
142012
KOOPERATİF İŞLETMELERİN EKONOMİK VE TOPLUMSAL KALKINMAYI GERÇEKLEŞTİRMEDE BAŞARI SAĞLAMALARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER VE BU FAKTÖRLERİN TÜRK KOOPERATİF İŞLETMECİLİĞİ AÇISINDAN …
N Turan
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 …, 2002
142002
Üretken Bir İstihdam Yaratılmasında Kooperatif İşletmelerin Potansiyel Katkıları
N Turan
Bilgi Dergisi, 2005
122005
Emlak yönetimi ve pazarlaması
Ö Çengel, G İçli, N Turan, S Öztürk
Anadolu Üniversitesi Yayını 2785, 204, 2013
112013
Türkiye’de sağlık hizmetleri ve sağlık sektöründe temel sorunlar
N Turan
Çözüm İçin Sağlık Kooperatifçiliğinden Yararlanma Özel Sağlık Kuruluşlarında …, 2004
102004
Kanser Hastalığının Önlenmesinde Psiko-Sosyal Faktörlerin Önemi
N Turan
HÜ Sosyal Hizmetler YO Dergisi 2 (1-3), 12-20, 1984
101984
Yaşlılık ve Anılar
N Turan
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi 3 (1-2), 33-37, 1985
71985
Fonksiyonel Aile
N Turan
Basılmamış Dergi Notları. Ankara: HÜ Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, 1988
61988
Gayrimenkul (Emlak) Sektörünün Gelişmesinde ve Konut Sorununun Çözümünde Gayrimenkul İşletme Kooperatifleri ve Gayrimenkul Sertifikaları Modellerinin Alternatif Olarak …
N Turan
Third Sector Social Economic Review 52 (2), 24, 2017
52017
Girişimciliğin motivasyonel faktörlerinin cinsiyet açısından incelenmesi: Mikro işletmelerde bir saha araştırması
N TURAN, A HEPKUL
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (36-1), 663-685, 2016
52016
İşletme ve İşletmecilikle İlgili Kavramlar
N Turan
İşletme İlkeleri, 192, 2014
52014
Avrupa'da Kooperatifçilik Hareketi ve Avrupa Birliği Kooperatif İlişkileri
N Turan
Kooperatifçilik Dergisi, 32, 1997
51997
Preservice chemistry teachers' opinions about drawing concept map
N Turan, G Ekmekci
Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 681-684, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20