Follow
Bahadır Erişti
Title
Cited by
Cited by
Year
Cyberbullying and victimisation among Turkish university students
Y Akbulut, B Eristi
Australasian Journal of Educational Technology 27 (7), 1155-1170, 2011
2652011
Cyberbullying victimization among Turkish online social utility members
Y Akbulut, YL Şahin, B Erişti
IEEE Computer Soc, Learning Technology Task Force, 2010
2542010
Development of a media literacy skills scale
B Eristi, C Erdem
Journal of Contemporary Educational Technology 8 (3), 249-267, 2017
972017
Development of a scale to investigate cybervictimization among online social utility members
Y Akbulut, YL Sahin, B Eristi
Journal of Contemporary Educational Technology 1 (1), 46-59, 2010
862010
The effects of authentic video materials on foreign language listening skill development and foreign language listening anxiety at different levels of English proficiency.
M Polat, B Eristi
International Journal of Contemporary Educational Research 6 (1), 135-154, 2019
66*2019
Development of a scale to diagnose instructional strategies
B Eristi, C Akdeniz
Journal of Contemporary Educational Technology 3 (2), 141-161, 2012
63*2012
Reactions to cyberbullying among high school and university students
B Eristi, Y Akbulut
The Social Science Journal 56 (1), 10-20, 2019
462019
Avrupa kalite yönetimi vakfı mükemmellik modelinin eğitim fakülteleri için uyarlaması
B Erişti
Anadolu Üniversitesi, 2005
392005
Üniversite öğrencilerinin öğretme-öğrenme sürecine katılım durumları
B Erişti
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1-2), 52-67, 1998
371998
Paving the way for media literacy instruction in preservice teacher education: Prospective teachers' levels of media literacy skills.
C Erdem, B Eristi
International Journal of Instruction 11 (4), 795-810, 2018
312018
Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme, öğretme, öğretmenlik mesleği ve öğretmen özellikleri ile ilgili görüşleri; Gifted students’ perceptions about learning,teaching, teacher …
B Erişti
Turkish Journal of Giftedness & Education 2 (1), 18-36, 2012
282012
The effectiveness of synectics instructional model on foreign language vocabulary teaching.
B Eristi, M Polat
International Journal of Languages Education 5 (2), 59-76, 2017
272017
Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı beceri düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki
B Erişti, C Erdem
Electronic Journal of Social Sciences 17 (67), 1234-1251, 2018
25*2018
Türk üniversitelerinde eğitim programları ve öğretim anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarının profilleri.
B Erişti
Eğitim ve Bilim 38 (167), 312-326, 2013
252013
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri …
B Erişti, M Polat, C Erdem
Journal of History Culture and Art Research 7 (2), 352-375, 2018
232018
Anadolu üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri
D Yalız, B Erişti
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (4), 156-63, 2009
222009
Disiplinler arası analoji tabanlı öğretimin farklı düzeylerde akademik başarılı ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisi
F Çıray, B Erişti
İlköğretim Online 13 (3), 1049-1064, 2014
212014
Eğitimde dönüşümler
B Erişti
Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler. H.F. Odabaşı (Ed)., 1-18, 2010
182010
Learning and Teaching
H Bacanlı, B Erişti, E Baysen, M Çakmak, N Çeliköz, N Doğruer, Y Erişen, ...
Ankara: Çözüm Eğitim Yayıncılık, 2016
17*2016
Preschool children’s views regarding their parents’ frequency of Internet use at home and its relevant effects.
B Erişti, F Avcı
The Turkish Journal On Addictions 5 (2), 1-22, 2018
162018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20