Takip et
Gizem Arı
Gizem Arı
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The impact of environmental, social and governance (ESG) and corporate social responsibility (CSR) ratings on corporate performance in the energy sector: A literature review
G Arı, MB Karan, SE Sarıoğlu
Elsevier, 2023
42023
Covid-19 Pandemisinin BIST Sektör Endeksleri İle İlişkisi: Bayer–Hanck (2013) Eşbütünleşme Analizi
A Ertuğrul Ayrancı, G Arı
İşletme Araştırmaları Dergisi, 2021
32021
Aile şirketlerinde kadın yöneticilerin girişimcilik eğiliminin finansal performansa etkisi
A ERTUĞRUL AYRANCI, G ARI
International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries 4 (1), 2020
32020
Firmaların Kârlılık Belirleyicileri: Borsa İstanbul’a (BIST) Kayıtlı Lojistik Firmaları Üzerine Bir Panel Veri Analizi
G Arı, ZY Akbinar Dikici, O Kayran, EM Çetiner
22022
FAMA FRENCH BEŞ FAKTÖR VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN BORSA İSTANBUL’DA 2006–2018 DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİ
ARI Gizem, SE SARIOĞLU
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2), 114-131, 2021
22021
Finansal Piyasalarda Seçili Yatırım Araçlarının Rusya-Ukrayna Savaşına Tepkisinin Olay Çalışması Yaklaşımı ile İncelenmesi
M Charkasov, G ARI, V SARIKOVANLIK
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 2023
12023
Examination of the Relationship between Stock Management and Profitability in Businesses: An Application on Borsa Istanbul Manufacturing Companies
AE AYRANCI, ARI Gizem
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 7 (4), 839-854, 2022
12022
The Effect of Environmental Scores on Financial Performance of Energy Companies in the European Region
G Arı, ZG Büyükkara
The ESG Framework and the Energy Industry: Demand and Supply, Market …, 2024
2024
Küresel Finansal Kriz Sonrası Banka Karlılığının İçsel Belirleyicileri: Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Araştırma
O KAYRAN, G ARI
Gazi Kitabevi, 2021
2021
Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Finansal Gelişme Açısından İncelenmesi
G ARI, ALİ SÜT, Ö YÜKSEL
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10