Follow
Gizem Arı
Gizem Arı
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
FAMA FRENCH BEŞ FAKTÖRLÜ VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN BORSA İSTANBUL'DA 2006–2018 DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİ 1
G Ari, SE Sarioglu
Sosyal Ekonomik Arastırmalar Dergisi 21 (2), 114-131, 2021
3*2021
Aile şirketlerinde kadın yöneticilerin girişimcilik eğiliminin finansal performansa etkisi
A ERTUĞRUL AYRANCI, G ARI
International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries 4 (1), 2020
3*2020
The impact of environmental, social and governance (ESG) and corporate social responsibility (CSR) ratings on corporate performance in the energy sector: A literature review
G Arı, MB Karan, SE Sarıoğlu
Elsevier, 2023
22023
Covid-19 Pandemisinin BIST Sektör Endeksleri İle İlişkisi: Bayer–Hanck (2013) Eşbütünleşme Analizi
A Ertuğrul Ayrancı, G Arı
İşletme Araştırmaları Dergisi, 2021
22021
Firmaların Kârlılık Belirleyicileri: Borsa İstanbul’a (BIST) Kayıtlı Lojistik Firmaları Üzerine Bir Panel Veri Analizi
G Arı, ZY Akbinar Dikici, O Kayran, EM Çetiner
12022
Examination of the Relationship between Stock Management and Profitability in Businesses: An Application on Borsa Istanbul Manufacturing Companies
AE AYRANCI, ARI Gizem
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 7 (4), 839-854, 2022
12022
The Effect of Environmental Scores on Financial Performance of Energy Companies in the European Region
G Arı, ZG Büyükkara
The ESG Framework and the Energy Industry: Demand and Supply, Market …, 2024
2024
Finansal Piyasalarda Seçili Yatırım Araçlarının Rusya-Ukrayna Savaşına Tepkisinin Olay Çalışması Yaklaşımı ile İncelenmesi
M Charkasov, G ARI, V SARIKOVANLIK
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 2023
2023
Küresel Finansal Kriz Sonrası Banka Karlılığının İçsel Belirleyicileri: Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Araştırma
O KAYRAN, G ARI
Gazi Kitabevi, 2021
2021
Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Finansal Gelişme Açısından İncelenmesi
G ARI, ALİ SÜT, Ö YÜKSEL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10