Özlem Etirli Göksel
Özlem Etirli Göksel
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
acibadem.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
IMRT ve Konformal Radyoterapi Uygulanan Meme Kanseri Radyoterapi Uygulamalarında Doz Dağılımının Film Dozimetresi ile Belirlenmesi
Ö Etirli
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
12012
EP-1185: A film-based phantom study: The dose distributions of IMRT, FinF and 3DCRT techniques in breast cancer
O Etirli, H Kucucuk, E Goksel, M Garipagaoglu
Radiotherapy and Oncology 106, S447-S448, 2013
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–2