Follow
Özlem Etirli Göksel
Özlem Etirli Göksel
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Verified email at acibadem.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
IMRT ve konformal radyoterapi uygulanan meme kanseri radyoterapi uygulamalarında doz dağılımının film dozimetresi ile belirlenmesi
Ö Etirli
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
32012
EP-1185: A film-based phantom study: The dose distributions of IMRT, FinF and 3DCRT techniques in breast cancer
O Etirli, H Kucucuk, E Goksel, M Garipagaoglu
Radiotherapy and Oncology 106, S447-S448, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2