Veysel YILMAZ
Veysel YILMAZ
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
LISREL 9.1 İle Yapısal Eşitlik Modellemesi (Temel Kavramlar-Uygulamalar-Programlama), Ankara: Anı Yaycılık, 2013
HE Çelik, V YILMAZ
Ankara: Anı Yayıncılık, 2013
725*2013
LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I: Temel kavramlar, uygulamalar, programlama
V Yılmaz, HE Çelik
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2009
3672009
Application of multivariate statistical techniques in the assessment of surface water quality in Uluabat Lake, Turkey
CF Iscen, Ö Emiroglu, S Ilhan, N Arslan, V Yilmaz, S Ahiska
Environmental monitoring and assessment 144 (1-3), 269-276, 2008
2582008
Extending the technology acceptance model for adoption of e-shopping by consumers in Turkey
HE Çelik, V Yilmaz
Journal of Electronic Commerce Research 12 (2), 152, 2011
1882011
Lisrel ile yapısal eşitlik modelleri: Tüketici şikâyetlerine uygulanması
V Yılmaz
Anadolu Üniversitesi, 2004
1422004
Consumer behavior in shopping center choice
V Yilmaz
Social Behavior and Personality: an international journal 32 (8), 783-790, 2004
1002004
Servqual yöntemiyle yükseköğretimde hizmet kalitesinin ölçülmesi
V Yılmaz, Z Filiz, B Yaprak
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 299-316, 2007
802007
Tüketici memnuniyeti ve ihtiyaçlarının marka sadakatine etkisi: sigara markasına uygulanması
V Yılmaz
Anadolu Üniversitesi, 2005
702005
Çevresel duyarlılık ve çevresel davranışın ekolojik ürün satın alma davranışına etkilerinin yapısal eşitlik modeliyle araştırılması
V YILMAZ, HE Çelik, C YAĞIZER
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2), 1-14, 2009
622009
A STATISTICAL APPROACH TO ESTIMATE THE WIND SPEED DISTRIBUTION: THE CASE OF GELIBOLU REGION
HEÇ Veysel YILMAZ
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 122-132, 2008
58*2008
Structural equation model for environmentally conscious purchasing behavior
T Arslan, V Yilmaz, HK Aksoy
International Journal of Environmental Research 6 (1), 323-334, 2012
552012
Devlet ve özel sektör bankalardaki hizmet kalitesinin karşılaştırılması: Eskişehir örneği
V Yılmaz, HE Çelik, B Depren
Doğuş Üniversitesi, 2007
552007
Causal relationship between oil consumption and economic growth in Turkey
C Aktaş, V Yılmaz
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
512008
Belediyelerde hizmet kalitesinin SERVQUAL analizi ile ölçümü: Eskişehir belediyelerinde bir uygulama
Z Filiz, V Yılmaz, C Yağızer
Anadolu Üniversitesi, 2010
502010
Bankacılık sektöründe müşteri memnuniyeti ve bankaya bağlılık arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modelleriyle araştırılması
V Yılmaz, HE Çelik
VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27, 2005
492005
Causal relationship between electricity consumption and economic growth in Turkey
C Aktaş, V Yilmaz
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 4 (8), 45-54, 2012
472012
Kuruma bağlılığı etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modelleriyle araştırılması: özel ve devlet bankası örneği
V Yılmaz, HE Çelik, HE Erdoğan
Sosyal Bilimler Dergisi 2, 171-177, 2006
462006
Risky driving attitudes and self-reported traffic violations among Turkish drivers: The case of Eskişehir
V Yilmaz, HE Çelik
Doğuş Üniversitesi Dergisi 7 (1), 127-138, 2011
442011
Hazır yazılımlar ile yapısal eşitlik modellemesi: Amos, Eqs, Lısrel
V Yılmaz, S Varol
432015
Airborne Alternaria and Cladosporium species and relationship with meteorological conditions in Eskisehir City, Turkey
IP Erkara, A Asan, V Yilmaz, S Pehlivan, SS Okten
Environmental monitoring and assessment 144 (1-3), 31, 2008
402008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20