Veysel YILMAZ
Veysel YILMAZ
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
LISREL 9.1 İle Yapısal Eşitlik Modellemesi (Temel Kavramlar-Uygulamalar-Programlama), Ankara: Anı Yaycılık, 2013
HE Çelik, V YILMAZ
Ankara: Anı Yayıncılık, 2013
829*2013
LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I: Temel kavramlar, uygulamalar, programlama
V Yılmaz, HE Çelik
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2009
4052009
Application of multivariate statistical techniques in the assessment of surface water quality in Uluabat Lake, Turkey
CF Iscen, Ö Emiroglu, S Ilhan, N Arslan, V Yilmaz, S Ahiska
Environmental monitoring and assessment 144 (1), 269-276, 2008
2722008
Extending the technology acceptance model for adoption of e-shopping by consumers in Turkey
HE Çelik, V Yilmaz
Journal of Electronic Commerce Research 12 (2), 152, 2011
2052011
Lisrel ile yapısal eşitlik modelleri: Tüketici şikayetlerine uygulanması
V Yılmaz
Anadolu Üniversitesi, 2004
1612004
Consumer behavior in shopping center choice
V Yilmaz
Social Behavior and Personality: an international journal 32 (8), 783-790, 2004
1042004
Servqual yöntemiyle yükseköğretimde hizmet kalitesinin ölçülmesi
V Yılmaz, Z Filiz, B Yaprak
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 299-316, 2007
872007
Tüketici memnuniyeti ve ihtiyaçlarının marka sadakatine etkisi: sigara markasına uygulanması
V Yılmaz
Anadolu Üniversitesi, 2005
802005
Çevresel duyarlılık ve çevresel davranışın ekolojik ürün satın alma davranışına etkilerinin yapısal eşitlik modeliyle araştırılması
V Yılmaz, HE Çelik, C Yağızer
Anadolu Üniversitesi, 2009
742009
Investigating the relationship between service quality dimensions, customer satisfaction and loyalty in Turkish banking sector: an application of structural equation model
V YILMAZ, E ARI, H Gürbüz
International Journal of Bank Marketing 36 (3), 423-440, 2018
652018
A STATISTICAL APPROACH TO ESTIMATE THE WIND SPEED DISTRIBUTION: THE CASE OF GELIBOLU REGION
HEÇ Veysel YILMAZ
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 122-132, 2008
65*2008
Structural equation model for environmentally conscious purchasing behavior
T Arslan, V Yilmaz, HK Aksoy
International Journal of Environmental Research 6 (1), 323-334, 2012
602012
Devlet ve özel sektör bankalardaki hizmet kalitesinin karşılaştırılması: Eskişehir örneği
V Yılmaz, HE Çelik, B Depren
Doğuş Üniversitesi, 2007
602007
A proposed structural model for housewives' recycling behavior: A case study from Turkey
E Arı, V Yılmaz
Ecological Economics 129, 132-142, 2016
542016
Belediyelerde hizmet kalitesinin SERVQUAL analizi ile ölçümü: Eskişehir belediyelerinde bir uygulama
Z Filiz, V Yılmaz, C Yağızer
Anadolu Üniversitesi, 2010
542010
Causal Relationship Between Coal Consumption and Economic Growth in Turkey
C Aktaş
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (2), 78-83, 2017
532017
Bankacılık sektöründe müşteri memnuniyeti ve bankaya bağlılık arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modelleriyle araştırılması
V Yılmaz, HE Çelik
VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27, 2005
522005
Risky driving attitudes and self-reported traffic violations among Turkish drivers: The case of Eskişehir
V Yilmaz, HE Çelik
Doğuş Üniversitesi Dergisi 7 (1), 127-138, 2011
512011
Üniversite öğrencilerinin çevre koruma vaatleri ve çevre dostu tüketim davranışlarının incelenmesi
V Yılmaz, T Arslan
Anadolu Üniversitesi, 2011
482011
CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICITY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY.
C Aktaş, V Yilmaz
Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences 4 (8), 2008
472008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20