Follow
Erdal Taşlıdere
Erdal Taşlıdere
Verified email at mehmetakif.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Development and use of a three-tier diagnostic test to assess high school students’ misconceptions about the photoelectric effect
E Taslidere
Research in Science & Technological Education 34 (2), 164-186, 2016
1142016
Effect of conceptual change oriented instruction on students’ conceptual understanding and decreasing their misconceptions in DC electric circuits
E Taşlıdere
Creative Education 4 (4), 273-282, 2013
842013
The Effect of Concept Cartoon Worksheets on Students' Conceptual Understandings of Geometrical Optics.
E Taşlidere
Education & Science/Egitim ve Bilim 38 (167), 2013
692013
Özel (üstün) yetenekli öğrencilere sunulan destek eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi
S Bedur, N Bilgiç, E Taşlıdere
HAYEF Journal of Education 12 (1), 159-175, 2015
502015
Basit elektrik devreleri konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi
E TAŞLIDERE, A ERYILMAZ
Journal of Turkish Science Education 9 (1), 31-46, 2012
43*2012
The effect of conceptual approach on students' achievement and attitudes toward physics.
E Taşlıdere
Middle East Technical University, 2002
412002
Aktif öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiş öğretim yönteminin 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi
E Türksoy, E Taşlıdere
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 57-77, 2016
372016
A study investigating the effect of treatment developed by integrating the 5E and simulation on pre-service science teachers’ achievement in photoelectric effect
E TAŞLIDERE
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 11 (4), 777-792, 2015
362015
Alternative to traditional physics instruction: Effectiveness of conceptual physics approach
E Taşlıdere, A Eryılmaz
Eurasian Journal of Educational Research 35, 109-128, 2009
332009
The relative effectiveness of integrated reading study strategy and conceptual physics approach
E Taslidere, A Eryilmaz
Research in Science Education 42, 181-199, 2012
312012
Kavramsal değişim yaklaşımının doğru akım devreleri konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi
E Taşlıdere
Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (1), 200-223, 2014
232014
Assessment of Pre-Service Teachers' Misconceptions in Geometrical Optics via a Three-Tier Misconception/Ögretmen Adaylarinin Geometrik Optik Konusundaki Kavram Yanilgilarinin …
E Taslidere, A Eryilmaz
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 269, 2015
212015
Kavram yanılgılarının üç-aşamalı sorularla farklı bir şekilde değerlendirilmesi
E Taşlıdere, F Korur, A Eryılmaz
Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi 27, 30, 2012
192012
Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği
E Taşlıdere, F Korur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (23), 295-318, 2012
182012
The relative effect of student, family and school-related factors on math achievement by location of the school
E Tomul, E Önder, E Taslidere
Large-scale Assess Educ. 9 (22), 1-29, 2021
132021
Lise Öğrencilerinin Mekanik Dalgalar Konusu Kavram Yanılgıları: Öğrenciler Bildikleri ve Bilmediklerinin Farkındalar mı?
E Taşlıdere
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 35 (1), 63-86, 2016
132016
Üstün zekâlı/yetenekli öğrencilerin matematik ve fizik akademik başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
S Mecek, E Taşlıdere
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 5 (5), 733-746, 2015
132015
Effect of conceptual change–oriented instruction on students’ conceptual understanding and attitudes towards simple electricity
E Taslidere, B Yıldırım
International Journal of Science and Mathematics Education 21 (5), 1567-1589, 2023
122023
Factors affecting 12th‐grade students' physics achievement
E TASLIDERE
Psychol Schs 57, 1385–1403., 2020
102020
Assessment of Pre-Service Teachers’ Misconceptions in Geometrical Optics via a Three-Tier Misconception Test (Öğretmen Adaylarının Geometrik Optik Konusundaki
E Taşlıdere, A Eryılmaz
Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (1), 269-289, 2015
92015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20