Takip et
Tuğba Türkkan
Tuğba Türkkan
gumushane.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
LİSELİ ERGENLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARININ CİNSİYET, GELİR DÜZEYİ VE EBEVEYN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ
T Türkkan, H Odacı
Toplum ve Sosyal Hizmet 29 (1), 71-89, 2018
222018
The mediating role of cognitive flexibility in the relationship between traumatic experiences in the childhood period and substance abuse proclivity
H Odacı, K Bülbül, T Türkkan
Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 39 (4), 538-554, 2021
112021
Lise öğrencilerinin çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile bilişsel çarpıtma ve yalnızlık eğilimleri arasındaki ilişki
T Türkkan, H Odacı
Klinik Psikiyatri Dergisi 22 (1), 93-103, 2019
11*2019
The Relationship between University Students' Music Preferences and Drug Abuse Tendencies and Personality Traits.
ZD Altun, K Bülbül, T Türkkan
Universal Journal of Educational Research 6 (12), 2931-2941, 2018
102018
Çocuk istismarı ve ihmalini anlamak: Ekolojik bir yaklaşım
T Türkkan, H ODACI, K Bülbül
Toplum ve Sosyal Hizmet 32 (2), 709-728, 2021
92021
Sınıf öğretmenlerinin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik bilgi ve risk tanıma düzeylerinin incelenmesi
K BÜLBÜL, AB ÇAKICI, T TÜRKKAN
Türkiye Eğitim Dergisi 4 (2), 127-144, 2019
92019
Söylemek mi Gizlemek mi? Çocuk Mağdurların Cinsel İstismarı Açıklamalarını Etkileyen Faktörler
T Türkkan, H Odacı
Toplum ve Sosyal Hizmet 33 (3), 991-1008, 2022
82022
Cinsel İstismar Şüphesi Bulunan Çocukla Görüşme: Öğretmenler ve Okul Psikolojik Danışmanları Nasıl Davranmalı ve Neler Yapmalı?
H ODACI, T Türkkan
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 19 (1), 685-706, 2021
62021
Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi örneği
T Türkkan, AB ÇAKICI, K Bülbül
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (2), 368-388, 2020
62020
Çocuk Cinsel İstismarını Ele Alırken Karşılaşılan Tedavi Konuları: Bir Derleme
H Odacı, T Türkkan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 15 (3), :534-547, 2023
2*2023
Psikolojik Sağlamlığı Değerlendirme Ölçeği: Türkçe Versiyonuna İlişkin İlk Psikometrik Bulgular
T TÜRKKAN, K BÜLBÜL, H ODACI
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 12 (2), 255-263, 2022
12022
Do psychological resilience and life satisfaction affect happiness levels of individuals? A case study for Trabzon University
K Bülbül, T Türkkan, H Odacı
International Journal of Happiness and Development 7 (2), 107-121, 2022
12022
Covid 19 Pandemisi ve Akademisyenler: Psikolojik Yansımalar ve Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri
H ODACI, T TÜRKKAN, K BÜLBÜL
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (1), 85-121, 2022
12022
Assessment of Effectiveness of School-Based Child Sexual Abuse Prevention Programs: A Meta-Analysis
T Türkkan, H Odacı
Hacettepe University Journal of Education 39 (1), 146-162, 2024
2024
Violence Against Women: A Persistent and Rising Problem
T Türkkan, H Odacı
Current Approaches in Psychiatry 16 (2), 210-224, 2024
2024
Gender moderates the relationships between childhood abuse experiences and mental disorders later in life: a cross-sectional study among university students in Turkey
T Türkkan, H Odacı, K Bülbül
British Journal of Guidance & Counselling, 2024
2024
Sosyal Etki ve Yeme Davranışı Üzerine Bir İnceleme
TE Arpa Zemzemoğlu, T Türkkan
5. International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics, 11-18, 2023
2023
Çocuk Suçluluğunun Nedenleri Üzerine Bir İnceleme
K BÜLBÜL, T TÜRKKAN, AB ÇAKICI
XIV. International Conference on Social Research and Behavioral Sciences …, 2023
2023
Afet Psikolojisi ve Akut Dönem Müdahale Yaklaşımları
T Türkkan, H Ertuğrul, Y İbrahim, B Kenan
Multidisipliner Açıdan Afetler, 187-211, 2023
2023
Çocuk Hakları Üzerine: Mustafa Kemal Atatürk'ün İzinde Okul Psikolojisi için Çıkarımlar
H Odacı, T Türkkan
Zamanın İzleri: Demokrasi ve Cumhuriyet, 213-226, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20