ASİYE KAKIRMAN YILDIZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi
AK Yıldız
Bilgi Dünyası 13 (2), 529-542, 2012
672012
Dijital yerliler gerçekten yerli mi yoksa dijital melez mi
KA Yildiz
International Journal of Social Science 5 (7), 819-833, 2012
402012
Effective communication skills to manage the library: relations between managers and librarians
AK Yildiz
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 1 (2), 141-153, 2017
342017
Kurumsal bilginin stratejik planlama sürecinde kullanılması: Bir ilçe belediyesi örneği
BB Bayraktar, AK Yıldız
Bilgi Dünyası 8 (2), 280-296, 2007
342007
Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığı kazanmasında rol model olarak aile
AK YILDIZ
Mavi Atlas, 95-112, 2016
162016
Okul öncesi dönem çocuğunun eğitim ve gelişiminde kitabın rolü ve bu süreçte Anaokulu kütüphanelerinin gerekliliği
AK Yıldız
International Journal of Social Sciences and Education Research 3 (3), 792-802, 2017
102017
Kurumsal bilginin stratejik planlamadaki rolü
AK Yıldız
PQDT-Global, 2005
102005
Bilgi hizmetlerinde değişim yönetimi: Süreç ve haritalar
AK Yıldız
Beta, 2011
92011
Kütüphaneler için değişim yönetimi modeli
AK Yıldız
PQDT-Global, 2009
82009
Türkiye’de Okuma Alışkanlığı Kültürü İçin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Anaokulu Kütüphanelerinin Gerekliliği / Necessity of preschool library In preschool education …
AK YILDIZ
Milli Eğitim 44 (208), 91-105, 2015
7*2015
The performance of some apricot cultivars in the Mersin ecological conditions
H Pınar, M Bircan, C Yılmaz, A Yıldız, S Paydaş Kargi, N Kaşka, A Yıldız, ...
Acta horticulturae 862, 109-112, 2010
72010
Teknolojik gelişmelerin kütüphanelere etkisi
A Kakırman
Türk Kütüphaneciliği 15 (2), 172-177, 2001
72001
Kütüphanelerde performans ölçümü: IFLA performans ölçütlerinin değerlendirilmesi
AK Yıldız
Bilgi Dünyası 11 (1), 155-169, 2010
62010
A review of secondary literature on evidence based library management
AK Yildiz
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 1 (1), 63-72, 2017
32017
Teknolojik Yakınsamanın Kütüphanelerde Yarattığı DeğiĢimler: DeğiĢimin CMML Ġle Ġzlenmesi
AK Yıldız
Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar, 184, 2010
32010
Evidence-based decision making in library management
AK Yıldız
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 4 (3), 693-698, 2017
22017
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİSİNİN GELİŞİMİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI DERSİNİN ROLÜ
AK YILDIZ
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 1 (2), 154-169, 2016
22016
İstanbul’daki Halk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem Çocukları
AK YILDIZ, B YALÇINKAYA, V SAYDAM
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 58 (2), 1811-1836, 2018
12018
Türk kütüphaneciliğinde mekân, kullanıcı ve hizmet sorunlarının bir değerlendirmesi
AK YILDIZ
Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 4 (2), 417-430, 2017
12017
Evidence-Based Library Management as a New Concept for Decision Makers: A Case Study in Turkey
AK Yıldız
European Journal of Education Studies, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20