ASİYE KAKIRMAN YILDIZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi
AK YILDIZ
Bilgi Dünyası 13 (2), 529-542, 2012
512012
Dijital yerliler gerçekten yerli mi yoksa dijital melez mi
KA Yildiz
International Journal of Social Science 5 (7), 819-833, 2012
312012
Kurumsal bilginin stratejik planlama sürecinde kullanılması: Bir ilçe belediyesi örneği
BB Bayraktar, AK Yıldız
Bilgi Dünyası 8 (2), 280-296, 2007
312007
Effective communication skills to manage the library: relations between managers and librarians
AK Yildiz
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 1 (2), 141-153, 2017
222017
Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığı kazanmasında rol model olarak aile
AK YILDIZ
Mavi Atlas, 95-112, 2016
142016
Kütüphaneler için değişim yönetimi modeli
A Kakırman Yıldız
Marmara Üniversitesi-Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2017
92017
Kurumsal bilginin stratejik planlamadaki rolü
AK Yıldız
Marmara Üniversitesi, 2005
92005
Okul öncesi dönem çocuğunun eğitim ve gelişiminde kitabın rolü ve bu süreçte Anaokulu kütüphanelerinin gerekliliği
A Kakırman Yıldız
International Journal of Social Sciences and Education Research,(3/3), 792-802, 2017
7*2017
Türkiye’de Okuma Alışkanlığı Kültürü İçin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Anaokulu Kütüphanelerinin Gerekliliği / Necessity of preschool library In preschool education …
AK YILDIZ
Milli Eğitim 44 (208), 91-105, 2015
7*2015
The performance of some apricot cultivars in the Mersin ecological conditions
H Pınar, M Bircan, C Yılmaz, A Yıldız, S Paydaş Kargi, N Kaşka, A Yıldız, ...
XIV International Symposium on Apricot Breeding and Culture. Acta …, 2010
62010
Teknolojik gelişmelerin kütüphanelere etkisi
A Kakırman
Türk Kütüphaneciliği 15 (2), 172-177, 2001
62001
Kütüphanelerde performans ölçümü: IFLA performans ölçütlerinin değerlendirilmesi
AK Yıldız
Bilgi Dünyası 11 (1), 155-169, 2010
52010
A review of secondary literature on evidence based library management
AK Yildiz
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 1 (1), 63-72, 2017
32017
20. yüzyılın başlarında Osmanlı Şehbenderlerinin ticaret raporları
T Arık, Y Işık, E Çikler, S Kaya, ME Aktan, ZS Yüksel, H Köten, B Kıran, ...
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
32009
19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Tıp Kütüphaneciliği'ne Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler.
F RUKANCI
Information World/Bilgi Dunyasi 15 (1), 2014
2*2014
Bilgi hizmetlerinde değişim yönetimi: süreç ve haritalar
AK Yıldız
Beta, 2011
22011
Evidence-based decision making in library management
AK Yıldız
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 4 (3), 693-698, 2017
12017
Evidence-Based Library Management as a New Concept for Decision Makers: A Case Study in Turkey
AK Yıldız
European Journal of Education Studies, 2016
12016
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİSİNİN GELİŞİMİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI DERSİNİN ROLÜ
AK YILDIZ
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 1 (2), 154-169, 2016
12016
Teknolojik Yakınsamanın Kütüphanelerde Yarattığı DeğiĢimler: DeğiĢimin CMML Ġle Ġzlenmesi
AK Yıldız
Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar, 184, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20